Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Klasyfikacja zawodów

Zobacz także szczegółowy opis ponad 300 zawodów.

Klasyfikacja zawodów - układ strukturalny
Szukanie po nazwie lub fragmencie: 
Wybierz literę


Kod zawodu: 834104
Nazwa zawodu: Marynarz w żegludze śródlądowej
Synteza zawodu: Pełni funkcję pracownika działu pokładowego na statku żeglugi śródlądowej; wykonuje prace związane z eksploatacją statku i konserwacją oraz utrzymaniem porządku.
Zadania zawodowe: - sterowanie statkiem pod nadzorem kierownika lub zastępcy kierownika statku;
- wykonywanie prac manewrowych, np. cumowanie, kotwiczenie, ściąganie z mielizny;
- konserwacja statku - usuwanie korozji, malowanie itp.;
- pełnienie dozoru na statku w trakcie postoju;
- wykonywanie prac porządkowych na statku - czyszczenie i mycie ładowni oraz pomieszczeń;
- sondowanie szlaku żeglownego;
- przygotowywanie i utrzymywanie w gotowości sprzętu stanowiącego wyposażenie techniczno-eksploatacyjne statku;
- obserwacja drogi wodnej podczas trudnych warunków nawigacyjnych lub na uciążliwych odcinkach dróg wodnych;
- utrzymywanie gotowości do użycia i sprawności sprzętu ratunkowego;
- wykonywanie drobnych napraw sprzętu stanowiącego wyposażenie statku;
- wykonywanie różnych prac przy pobieraniu paliwa, wody i innego zaopatrzenia statku;
- przygotowanie urządzeń zejściowych dla pasażerów i załogi, czuwanie nad bezpieczeństwem wsiadających i wysiadających pasażerów;
- czuwanie nad zachowaniem ładu i porządku wśród pasażerów;
- udział w alarmach ćwiczebnych.Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19978796, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON