Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie w województwie lubelskim, co można załatwić.

   Jednym z obszarów działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pozostaje działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
Tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz działalność WTZów może być dofinansowana ze środków pozostających w dyspozycji Powiatowych Centrów.
   PCPR odgrywa znaczącą rolę w procesie ubiegania się przez osobę niepełnosprawną i jej opiekuna o udział w turnusie rehabilitacyjnym. W PCPR rozpatrywane są wnioski kwalifikacyjne. Jeżeli osoba chcąca wziąć udział w turnusie nie jest w stanie pokryć wszystkich kosztów z nim związanych, może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie. Wnioski w tej kwestii rozpatrywane są również w PCPR. W tym celu należy pobrać w PCPR druk "WNIOSEK O UCZESTNICTWO W TURNUSIE REHABILITACYJNYM Z DOFINANSOWANIEM ZE ŚRODKÓW PFRON" oraz druk "Wniosek Lekarski na Turnus Rehabilitacyjny".
   Warto jednak pamiętać, że o dofinansowanie można ubiegać się nie częściej niż raz w ciągu roku. Dofinansowanie przekazywane jest organizatorowi turnusu.
   Osoba niepełnosprawna może uzyskać dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne przyznane jej na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli trudna sytuacja materialna nie pozwala jej pokryć zakupu tych materiałów ze środków własnych. Dofinansowanie przysługuje, jeśli średni miesięczny dochód z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia na członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym i 65% jeśli wniosek składa osoba samotna. W tym celu do PCPR należy złożyć odpowiedni wniosek, kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności oraz dokumenty potwierdzające osiągane dochody.
   Osoba niepełnosprawna niejednokrotnie napotyka na różnorodne bariery: architektoniczne, techniczne, w komunikowaniu się. W związku z tym może wystąpić do PCPR o pomoc materialną w ich likwidacji. Aby otrzymać to dofinansowanie, dochody wnioskodawcy nie mogą przewyższać wskazanych wyżej procentowych wartości. Należy jednak pamiętać, że PCPR nie zwraca kosztów poniesionych przez wnioskodawcę w związku z pracami wykonanymi przed wydaniem decyzji.
   Powiatowe Centra dofinansowują rehabilitację dzieci i młodzieży.
W zakresie ich zadań znajdują się również działania mające na celu ograniczenie skutków niepełnosprawności.
   PCPR udziela dofinansowania na sport, rekreację, turystykę i kulturę osób niepełnosprawnych.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647149, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON