Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Własna Firma

   Bardzo często, aby zdobyć pracę konieczne jest zarejestrowanie własnej działalności gospodarczej. Z drugiej strony założenie własnej firmy może być także sposobem na spełnienie zawodowych oczekiwań.

   Do prowadzenia własnego biznesu, potrzebne są te same umiejętności i kwalifikacje, które warunkują powodzenie w pracy etatowej: kwalifikacje zawodowe (np. psycholog, księgowy, inżynier); dodatkowe umiejętności (znajomość branży i rynku lokalnego, znajomość języków obcych); odbyte kursy (np. prawa podatkowego); predyspozycje (samodzielność, inicjatywa, umiejętności podejmowania ryzyka); zainteresowania (np. komputerowe, artystyczne) i cechy charakteru (systematyczność, odpowiedzialność), na które należy spojrzeć w kontekście własnej działalności gospodarczej.

   Kluczem do odniesienia sukcesu jest rozpoznanie, zrozumienie i zaspokojenie potrzeb innych ludzi. Każdy człowiek w swoim postępowaniu kieruje się zaspokajaniem potrzeb, czyli inaczej mówiąc uzupełnianiem odczuwanych wewnętrznie braków. Klienci poprzez swoje wybory weryfikują działania jakie podejmują firmy, aby zaspokoić potrzeby klientów.

Etapy rejestracji indywidualnej działalności gospodarczej:

I krok - Wybór rodzaju działalności
Musisz wybrać dziedzinę, w której chcesz realizować się jako prywatny przedsiębiorca. Najlepiej robić to, co się potrafi, w czym ma się doświadczenie, a więc zgodnie z wykształceniem lub zdobytym wcześniej doświadczeniem zawodowym.

II krok - Złożenie wniosku o wpis do ewidencji
W urzędzie gminy (lub miasta) musimy złożyć wniosek o wpisanie naszej zamierzonej działalności do ewidencji działalności gospodarczej. We wniosku możemy wpisać trzy rodzaje działalności gospodarczej. Za wpis do ewidencji trzeba zapłacić 100 zł.
Do prawidłowego wypełnienia wniosku potrzebne będą: nazwa firmy, dowód osobisty z PESEL-em, oznaczenie miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, określenie przedmiotu wykonywanej działalności, określenie daty, dnia, od którego zamieramy pracować na własny rachunek. Po złożeniu wniosku urząd gminy (miasta) ma 14 dni na wydanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

III krok - Urząd Statystyczny
Kolejną wizytę z dowodem osobistym i dokumentem potwierdzającym wpis do ewidencji działalności gospodarczej, należy złożyć w siedzibie urzędu statystycznego, właściwego dla naszego miejsca zamieszkania. Musimy tu dokonać wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej oraz otrzymać numer REGON, którym będziemy się posługiwać prowadząc działalność. Umieścimy go na drukach firmowych, na pieczątce, będziemy ten numer wpisywać na drukach opłacania składek pobieranych przez ZUS, zażąda go od nas bank, w którym otwierać będziemy firmowy rachunek.

IV krok - Urząd Skarbowy
W urzędzie tym, a powinien on być właściwy dla miejsca naszego zameldowania (a nie np. miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, chyba, że w grę będzie wchodził VAT) wyrabiamy sobie (jeśli go dotychczas nie mieliśmy) NIP czyli numer identyfikacji podatkowej, ewentualnie składamy tylko druk aktualizujący. Musimy również wybrać formę opodatkowania firmy.

V krok - Bank
Konto firmowe musimy założyć nawet wówczas, gdy nasza firma nie będzie obracała dużymi pieniędzmi. Wynika to z tego, że będą od nas wymagały dokonywania przelewów takie instytucje jak ZUS czy urząd skarbowy. Do banku udajemy się z dowodem osobistym, zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, REGON-em i NIP-em jeśli już w tym momencie go mamy.

VI krok - ZUS
Do ZUS musimy się zgłosić najpóźniej 7 dnia od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wypełnia się dokumenty zgłoszeniowe i deklarację ZUS DRA. Osoby wykonujące działalność gospodarczą podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu i zdrowotnemu. Tylko ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Warto mieć świadomość tego, że w przypadku tego ostatniego przez pierwsze 6 miesięcy płaci się składki, a korzysta z ubezpieczenia dopiero po tym terminie.

VII krok - Wyrobienie pieczątki firmowej
Po dokonaniu formalności związanych z rejestracją działalności, należy zlecić wykonanie pieczątki firmowej. Na pieczątce muszą się znaleźć dane takie jak: pełna nazwa firmy; siedziba firmy; numer telefonu; REGON; numer NIP.

Ireneusz Jóźwicki - Pośrednik pracy 10.08.2006 r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951149, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON