1 procent
zobacz >>>

Asertywność.

   Asertywność jest umiejętnością bezpośredniego wyrażania swoich myśli, potrzeb, uczuć i emocji. Osoba asertywna się dba zarówno o własne prawa jak też szanuje prawa innych osób. Umiejętności tej można się nauczyć zwłaszcza, że jest dość cenna w procesie poszukiwania pracy. Ogólnie wyróżniamy trzy typy zachowań interpersonalnych:

		zachowania uległe = ucieczka 
		zachowania agresywne = walka
		zachowania asertywne = porozumienie.
   Zachowania uległe i agresywne oparte są na reakcjach instynktownych, jakie człowiek przejawia w sytuacjach niebezpieczeństwa. W przypadku uległości możemy mówić o braku szacunku dla samych siebie, natomiast w agresji ? zarówno dla siebie jak i innych. Zachowanie asertywne wykorzystuje nasze zdolności myślenia i umiejętności mówienia, a szczególnie analizowania sytuacji i dobierania adekwatnego sposobu reakcji i działania.
   Z zachowaniem uległym mamy do czynienia wówczas, gdy ważniejsze dla nas jest zdanie innych ludzi od naszego własnego, kiedy pozwalamy innym wykorzystać nasz czas, energię usprawiedliwiając ich postępowanie. Wynika to często z zaniżonej samooceny, oceny innych jako bardziej efektywnych w działaniu.
   Zachowanie agresywne sprowadzają się do zaspokojenia indywidualnych potrzeb i narzucaniu własnych opinii, zdania kosztem innych ludzi. Zachowaniom agresywnym towarzyszy wybuchowość, arogancja, chęć rywalizacji o wszystko i ze wszystkimi, konfliktowość i napastliwość.
   Zachowanie asertywne są efektem nauczenia się określonego sposobu reagowania i przeżywania. Im bliższa jest nam dana osoba, tym trudniej zachowywać się wobec niej asertywnie. Zachodzące między ludźmi zależności formalne i nieformalne, związki uczuciowe, emocjonalne uzależnienia powodują, że rezygnujemy z asertywnych zachowań na rzecz uległych lub agresywnych. W asertywnym zachowaniu ważne jest opanowanie, formułowania komunikatów typu "ja", które skutecznie informują drugą stronę co myślisz, co sądzisz, jak się czujesz w danej sytuacji, ale nie oceniają i nie mówią rozmówcy, że ma się zmienić, albo że musi coś zrobić. Na komunikat "ja" składają się trzy części: zachowanie, uczucia, skutki. Ważne jest przyjęcie postawy potraktowania cudzej oceny jako jednej z możliwych opinii na nasz temat. Potraktowanie oceny jako opinii oznacza, że dopuszczam ? jako naturalną ? możliwość posiadania przez innych odmiennego niż mój obrazu mojej osoby. Jeżeli dwie osoby mają odmienne opinie, nie musi to prowadzić do konfrontacji czy walki; mogą się nimi podzielić i pozostać przy swoich sądach.
Prawa asertywności - masz prawo:
	1.	Prosić o to, czego chcesz ? ale nie wymagać tego.
	2.	Mieć i wyrażać własne zdanie.
	3.	Postępować nielogicznie i nie uzasadniać tego.
	4.	Podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje.
	5.	Decydować, czy chcesz się angażować w problemy innych ludzi czy nie.
	6.	Nie wiedzieć, nie znać, nie rozumieć.
	7.	Popełniać błędy.
	8.	Odnosić sukcesy.
	9.	Zmieniać zdanie.
	10.	Zmieniać się i korzystać ze swoich praw.

  Dane te pokazują, iż osoby niepełnosprawne najbardziej cenią poczucie własnej użyteczności, udział w życiu społecznym, kontakty z ludźmi, ale także możliwość pracy zawodowej, czyli ogólnie rozumianą aktywność życiową.

Anita Klimek - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.07.2019r.
Stronę odwiedzono 17713755, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON