Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Wpływ stresu na powstawanie chorób.

   Stres jest nierozerwalnie związany z naszym życiem, nie sposób go uniknąć. Odczuwamy go w wielu warunkach i sytuacjach. Jest definiowany jako nadmierna reakcja organizmu na bodźce zewnętrzne. Sam w sobie nie jest szkodliwy, tym co może zaszkodzić jest nieumiejętność radzenia sobie z nim. Jest też powiązany przyczynowo z wieloma chorobami.
   Rozległe badania prowadzone nad związkiem między stresem a chorobami świadczą o długiej liście negatywnych skutków stresu.
   Silny stres osłabia system obronny organizmu, przestaje on działać skutecznie i rozwijają się w naszym organizmie choroby. Skutki życia w ciągłym, długotrwałym stresie są następujące:


   Na Uniwersytecie w Waszyngtonie zostały przeprowadzone badania przez Thomasa H. Holmes'a na temat zależności powstawania chorób i stresu. Stworzył on stupunktową skale określającą obciążenie psychiczne różnymi czynnikami stresu. Lista ułożona jest od czynników wywołujących najwyższy poziom stresu, czynniki te są następujące: śmierć współmałżonka, rozwód, separacja małżeńska, śmierć członka rodziny, uwięzienie, choroba, ślub, przejście na emeryturę lub rentę, pogodzenie się ze współmałżonkiem, choroba w rodzinie, ciąża, rozpoczęcie pracy zawodowej, problemy seksualne, powiększenie się rodziny, śmierć przyjaciela, zmiana pracy, opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego, wybitne powodzenie osobiste, rozpoczęcie lub ukończenie szkoły, zmiana miejsca zamieszkania, zmiana szkoły, urlop, Święta Bożego Narodzenia i inne.
Warto zwrócić uwagę, że wśród wymienionych czynników stresu są również wydarzenia uważane za pozytywne.
   W badaniach tych zauważono bardzo ważną rzecz z punktu widzenia przyczyniania się stresu do powstawania chorób. Z jednej strony zauważono zależność między wydarzeniami wywołującymi silny stres a zachorowaniami na choroby ciężkie i długotrwałe. Z drugiej strony napotkano osoby, które mimo doświadczania, w krótkim czasie bardzo wielu stresujących przeżyć cieszyły się doskonałym zdrowiem. Okazało się, że tym co stanowi podłoże choroby, jest nie sam stres, lecz sposób reagowania na stres oraz to, jak sobie z nim radzimy. Istotne jest to czy on nas przytłacza, pozbawia chęci życia, powoduje wrażenie znalezienia się w pułapce, wywołuje dłuższe okresy obniżonego nastroju, przygnębienia. Wtedy właśnie jest szkodliwy dla zdrowia.
   Poziom stresu jest też częściowo zdeterminowany przez społeczeństwo, w którym żyjemy. Kultury przywiązujące większą wagę do indywidualizmu i współzawodnictwa są najbardziej podatne na stresy. Natomiast społeczeństwa, które są blisko współżyjącymi wspólnotami, w których wzajemna pomoc i serdeczne stosunki są normą, a ludzie starsi odgrywają nadal czynną rolę, poziom stresu jest znacznie niższy. W kulturach tych ludzie cieszą się znacznie lepszym zdrowiem. Wiara religijna, a także otwarta, pozytywna postawa wobec seksualizmu to kolejne cechy charakteryzujące społeczeństwa o niskiej zachorowalności na choroby cywilizacyjne.

Źródło inspiracji:
Włodzimierz Oniszczenko, "Stres to brzmi groźnie", Wyd. Żak, Warszawa 1998 r.
Selye Hans, "Stres okiełznany", Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977r.

Justyna Grabek-Kozera - Rejestrator Agencji Zatrudnienia

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951323, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON