Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa

   Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa mają zastąpić dochód z pracy w sytuacji zachorowania lub urodzenia dziecka. W Polsce wynagrodzenie na czas choroby przez 33 dni jest pokrywane przez pracodawcę. Ponadto przysługują następujące świadczenia (również osobom zatrudnionym na własny rachunek):


   Prawo do zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia na czas choroby przysługuje osobom podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu - po upływie 30 dni od rozpoczęcia ubezpieczenia.
Od pierwszego dnia ubezpieczenia zasiłek chorobowy przysługuje wtedy, gdy osoba wcześniej miała 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia. Zlicza się poprzednie okresy ubezpieczenia, jeśli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni. Jeśli osoba jest ubezpieczona dobrowolnie - zasiłek chorobowy przysługuje po upływie 180 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.
   Jeżeli osoba uległa wypadkowi w pracy, w drodze z lub do pracy, zapadła na chorobę zawodową - świadczenia z tytułu choroby przysługują nawet, gdy nie ma ona wymaganego okresu ubezpieczenia.
   Wysokość świadczenia w razie choroby i macierzyństwa obliczana jest pracownikom i osobom pracującym na własny rachunek na podstawie wynagrodzenia lub przychodu, od którego osoba płaci składki na ubezpieczenie chorobowe lub wypadkowe za ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych lub przed powstaniem niezdolności do pracy.
   W przypadku rolników indywidualnych wysokość zasiłku chorobowego wynosi jedną trzydziestą podstawowej emerytury rolniczej za każdy dzień niezdolności do pracy, natomiast zasiłek macierzyński - trzyipółkrotną wysokość podstawowej emerytury rolniczej.
   Warunkiem przyznania prawa do świadczenia jest zawiadomienie o niezdolności do pracy lub przedstawienie zwolnienia lekarskiego odpowiedniej instytucji ubezpieczeniowej (ZUS) lub pracodawcy w ciągu siedmiu dni od daty jego wystawienia. Jeśli się tego nie zrobi, obniża się świadczenie o 25% począwszy od ósmego dnia orzeczonej niezdolności do pracy do dnia zaświadczenia lekarskiego.
   Warto pamiętać, że ubezpieczony traci prawo do zasiłku jeżeli w czasie zwolnienia podejmie pracę zarobkową. To, czy tak się stało płatnik może sprawdzić wyznaczając kontrolę - specjalne badanie.
   Jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana nadużyciem alkoholu, ubezpieczony traci prawo do zasiłku chorobowego na okres pierwszych pięciu dni tej niezdolności.

Marcin Młynarczyk - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951421, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON