Szanowni Państwo,


rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !

Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi

w godzinach od 7:30 do 15:30 w formie zdalnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:


81 534-82-90


534-032-029


533-485-990

oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

   Od 1 października 2004 roku obowiązuje nowy system pomocy materialnej dla studentów, wprowadzony ustawą z dnia 28 maja 2004 roku o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o pożyczkach i kredytach studenckich oraz zmianie niektórych ustaw. Obecnie o określone świadczenia pomocy materialnej mogą ubiegać się wszyscy studenci, niezależnie od systemu studiów (dzienne, zaoczne, wieczorowe i eksternistyczne).
   Każdy niepełnosprawny student może ubiegać się o pomoc materialną z budżetu państwa w formie:

   Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

   Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student w związku z ponoszeniem dodatkowych kosztów z tytułu niepełnosprawności. Może ono być przyznane na:

   Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium specjalnego z tytułu niepełnosprawności jest przedłożenie orzeczenia wydanego przez właściwy organ, ustalającego stopień niepełnosprawności, a także stosownych dokumentów potwierdzających konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów, o których mowa wyżej.

   Decyzję o przyznaniu stypendium specjalnego podejmuje Centrum Kształcenia i Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych, w ramach posiadanych środków finansowych.

Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Monika Piernik

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2020r.
Stronę odwiedzono 19117607, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON