Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Wcześniejsza emerytura dla kobiet z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze

   Stan prawny na dzień 13 grudnia 2007 r.
Opracowano na podstawie:
- Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U.2004, Nr 39, poz. 353 z późn. zm.),
- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U.1983, Nr 8, poz. 43 z późn. zm.)

   Zasady nabycia prawa do wcześniejszej emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze określone zostały przepisami Ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Natomiast wiek emerytalny, który wymagany jest do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury, staż pracy oraz rodzaje prac określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.
   Rozporządzenie w § 3 określa okres zatrudnienia wymagany do uzyskania emerytury -
20 lat dla kobiet.
   Pracownik, który wykonuje pracę w szczególnych warunkach, wymienionych w wykazie A, nabywa prawo do wcześniejszej emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

1. osiągnął wiek emerytalny, który wynosi 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,
2. ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.

    W przypadku osób urodzonych po 31.12.1948 r. warunki uprawniające do przejścia na wcześniejszą emeryturę dotyczące stażu pracy i obniżonego wieku emerytalnego muszą zostać spełnione do końca 2008 r.
   Kolejnym warunkiem jest to, aby osoby chcące skorzystać z wcześniejszej emerytury nie przystąpiły do otwartego funduszu emerytalnego, albo też złożyły wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku takiego funduszu, za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, na dochody budżetu państwa.
   Dla osób urodzonych po 31.12.1948 r., które wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, art. 184 Ustawy o emeryturach i rentach z FUS stwarza jeszcze jedna możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę.
Stanowi on, że:

1. Ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura
po osiągnięciu wieku przewidzianego w art. 32-34, 39 i 40, jeżeli do dnia wejścia w życie ustawy osiągnęli:
1) okres zatrudnienia w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wymaganym w przepisach dotychczasowych do nabycia prawa do emerytury w wieku niższym niż 60 lat - dla kobiet i 65 lat - dla mężczyzn oraz
2) okres składkowy i nieskładkowy, o którym mowa w art. 27.
2. Emerytura, o której mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem nieprzystąpienia
do otwartego funduszu emerytalnego oraz rozwiązania stosunku pracy - w przypadku ubezpieczonego będącego pracownikiem.
Zgodnie z tym przepisem, jeżeli osoba na dzień 01 stycznia 1999 r. posiada okres składkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet oraz co najmniej 25 lat dla mężczyzn, w tym przynajmniej 15 (10) letni okres pracy w szczególnych warunkach, może przejść
na wcześniejszą emeryturę po osiągnięciu obniżonego wieku emerytalnego.
O przyznanie takiej emerytury mogą się ubiegać osoby, które nie przystąpiły
do otwartego funduszu emerytalnego, jeśli zaś są pracownikami, ich stosunek pracy musi ulec rozwiązaniu.

 

Katarzyna Ostalecka - Prawnik

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976552, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON