Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Audiogram

   Kiedy mówimy, że ktoś ma uszkodzenie słuchu w stopniu umiarkowanym czy głębokim? Na jakiej podstawie możemy wyliczyć, jak głęboki jest ubytek słuchu?
Istnieje kilka klasyfikacji uszkodzeń słuchu. Przeważnie stosuje się tę opracowaną przez Międzynarodowe Biuro Audiofonologii tzw. klasyfikację BIAP.
Klasyfikacja ta wygląda w następujący sposób:

Ubytek słuchu w decybelach: Uszkodzenie słuchu:
powyżej 20 do 40 w stopniu lekkim
powyżej 40 do 70 w stopniu umiarkowanym
powyżej 70 do 90 w stopniu znacznym
powyżej 90 w stopniu głębokim

 

Badanie słuchu dokonuje się w kabinie ciszy. Często w kabinach takich na ścianach, podłodze i suficie są położone wykładziny dywanowe tak, aby nie dochodziły żadne dźwięki z zewnątrz, które by zakłócały przebieg badań i które mogą powodować nieprawidłowy wynik badań. Pacjentowi są nakładane słuchawki, następnie puszcza się różne dźwięki i tony na jedno ucho, następnie na drugie. Pacjent sygnalizuje kiedy słyszy dany ton lub nie.
Bada się wrażliwość słuchową dla tonów o różnych częstotliwościach. Dane zapisuje się w specjalnym formularzu graficznym na tzw. audiogramie (patrz niżej) i otrzymuje się w ten sposób wykres uszkodzenia słuchu dla każdego ucha osobno.

Jak się oblicza stopień uszkodzenia słuchu?
Przyjmuje się następujące zasady:
- strzałka w dół na audiogramie oznacza brak reakcji słuchu i traktuje się to jako 120 dB (decybeli) ubytku słuchu;
- sumuje się wartości ubytków dla częstotliwości: 500, 1000 i 2000 Hz. Sumę tę następnie dzieli się przez 3 (jeżeli dla poszczególnych wartości na audiogramie jest narysowana strzałka w dół to podstawiamy 120 dB).
Wyjątki od zasady:
- jeśli pomiędzy 500 Hz a 2000 Hz różnica ubytku w decybelach przekracza 40 dB, wtedy obliczamy w następujący sposób: zsumuje się wartości dla częstotliwości 500, 1000, 2000 i 4000 Hz i uzyskaną sumę dzieli się przez 4;
- jeżeli dla wartości 4000 Hz próg słyszalności jest lepszy niż dla 2000 Hz, to wtedy do obliczeń bierze się wartość ubytku dla 4000 Hz zamiast 2000 Hz.

Dla każdego ucha wynik oblicza się oddzielnie. Często zdarza się, że każde ucho ma inny wynik. Ważniejszy jest wynik dla lepszego ucha.
Jeżeli różnica ubytku słuchu dla lepszego i gorszego ucha przekracza 25 dB, to do ostatecznego wyniku dodaje się 5 dB dla lepszego ucha.

Przykład obliczenia na podstawie powyższego audiogramu:

Prawe ucho =

Lewe ucho =

A więc ostateczny wynik to 53 decybele (wynik z lepszego ucha), co daje zgodnie z klasyfikacją BIAP uszkodzenie słuchu w stopniu umiarkowanym.

Trzeba pamiętać o tym, że uszkodzenie słuchu do 20 dB jest normą, a powyżej klasyfikuje się zgodnie z tabelą klasyfikacji BIAP.

Elżbieta Grzesiuk - Tłumacz języka migowego 13.07.2006r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951330, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON