Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Zmiana tożsamości zawodowej

   Tradycyjny model

W tym modelu na początku ustalamy, co chcemy robić, jakie mamy predyspozycje
i możliwości. Możemy skorzystać z wielu dostępnych narzędzi określających nasz potencjał zawodowy np. z testów psychologicznych, z zakresu doradztwa zawodowego w ramach doradztwa indywidualnego lub grupowego. Posiadając tę wiedzę na temat samych siebie, identyfikujemy zawody lub zajęcia, w których nasze doświadczenie i umiejętności mogą być wykorzystane. Następnie dążymy do wykonania Indywidualnej Ścieżki Rozwoju (planu działania), czyli określenia strategii, sposobów pomocnych w osiągnięciu założonego celu
w IŚRZ. Po wyznaczeniu sobie konkretnych działań przystępujemy do ich realizacji.

   Model "Test and Learn"

Według modelu "Test and Learn" działanie jest zupełnie odwrotne niż w modelu poprzednim. Dowiedziono, iż eksperymenty doprowadzały niejednokrotnie do satysfakcjonującej zmiany, której cel początkowo nie był jasno określony lub nie był wcześniej zakładany. Badania dowiodły, że osoby badane dzięki eksperymentom w różnych rolach zawodowych, ostatecznie wykonywały pracę w branżach i zawodach, o których nie myślały przy starcie poszukiwań. Według tego modelu działają osoby o typie osobowości ekstrawertywnym, nastawionym na ryzyko, otwarte na nowe doświadczenia. Model ten podkreśla działanie, w wyniku którego dochodzi do samopoznania.

   Tożsamość zawodowa

Koncepcję tożsamości zawodowej stworzyła Ibarra na podstawie przeprowadzonych badań. Wynika z nich, iż nasza zawodowa tożsamość sprawia, że myślimy o sobie w konkretny sposób, pracujemy oraz opowiadamy swoją historię zawodową innym. Związek pomiędzy tym, kim jesteśmy i co robimy, powstawał wiele lat na podstawie różnych doświadczeń, wniosków, analiz. Dlatego zmiana naszej tożsamości również jest procesem długotrwałym i często trudnym zwłaszcza przy braku elastyczności w podejściu do siebie. Naszą tożsamość zawodową tworzą trzy obszary: rodzaj pracy i zajęcia, które wykonujemy; zawodowe relacje i związki międzyludzkie, które posiadamy w danej branży; historia, którą opowiadamy o tym, kim jesteśmy i jak się znaleźliśmy w tym punkcie. Aby zmienić swoją tożsamość potrzebujemy dokonać zmian w tych trzech obszarach.

   W jaki sposób przygotować się do zmiany tożsamości zawodowej?

   1. Nie należy rezygnować ani zwlekać z eksperymentowaniem w różnych rolach zawodowych.

Największym błędem przy zmianie kariery jest zwlekanie z eksperymentowaniem w nowych rolach zawodowych, ponieważ eksperymenty mogą określić naszą efektywność w danej roli zawodowej lub jej brak. W wyniku samopoznania zdobędziemy wiedzę płynącą zwłaszcza z nowych doświadczeń i wówczas możemy podjąć zdecydowane działania. Należy również przyjąć, iż podejmowane próby, eksperymenty nie zawsze będą udane, ale to również jest dla nas źródło wiedzy o nas.

   2. Eksperymenty "krok po kroku"

Nie zawsze dobrze reagujemy na drastyczne zmiany, ponieważ zawsze wiąże się to
z poczuciem dysonansu poznawczego. Jeżeli jesteśmy już nastawieni na zmianę to możemy się do niej przyzwyczajać "krok po kroku" np.: w wolnym czasie, w weekendy lub uczestnicząc w projektach sprawdzać się w nowych rolach, dopóki nie poczujemy się w nich na tyle pewnie, aby porzucić starą tożsamość.

   3. Nowe środowisko zawodowe

Poszukiwanie nowego środowiska dotyczy szukania osób, które pomogą nam w procesie formowanie nowej tożsamości zawodowej oraz złagodzić dotkliwy okres przejścia. Z badań Ibarry wynika, że często taką funkcję spełniała osoba mentora lub inna społeczność profesjonalistów z nowej branży. Wszelkiego typu zmiany, które również pociągają za sobą zrywanie i nawiązywanie nowych relacji interpersonalnych można traktować jako sytuację trudną, dlatego zwykle poszukujemy osoby, na której będziemy mogli się wesprzeć, aż do momentu, w którym poczujemy się pewnie w nowej rzeczywistości.

   4. Nie czekaj na szybkie momenty przełomowe

W trakcie procesu zmian przeżywamy wiele zwątpienia, rozterek, kryzysów i niepokoju.
W tzw. momencie przełomowym w naszym starym "ja" nie czujemy się już komfortowo, ale nie wytworzyliśmy jeszcze innej, nowej tożsamości, dlatego zrozumiałe jest nasze oczekiwanie, że wydarzy się coś, po czym będziemy mieli już pewność i jasność, co do kierunku, w którym zmierzamy. Nie należy jednak oczekiwać, że decyzja przez nas podjęta będzie wynikiem wpływu sytuacyjnego. Świadczy to jedynie o tym, iż przy perspektywie zmiany na coś, o czym jeszcze nie wiele wiemy z czegoś, co znamy bardzo dobrze towarzyszy nam konflikt motywacyjny typu "dążenie-unikanie". Związane jest to często
z lękiem przed niepewnością. Nie mniej proces zmiany zapoczątkowuje się wówczas, gdy pojawi się w naszym myśleniu perspektywa siebie w innej roli niż dotychczasowa.

Na podstawie "How to stay stuck in the wrong career" Herminia Ibarra, Harvard Business Review 12.2002Anita Klimek - Doradca zawodowy 13.07.2006r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951289, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON