Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Rola poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych

   Poradnictwo zawodowe ma na celu określenie środowiska pracy i zawodu, który najlepiej odpowiadałby preferencjom i predyspozycjom osoby, jak też zaplanowanie kariery zawodowej z uwzględnieniem kierunku kontynuowanej edukacji i specjalistycznych szkoleń.
   Nowe technologie wpływają na szybsze tempo pracy i wyższe wymagania stawiane pracownikom. Zakres wymaganych umiejętności i kwalifikacji poszerza się. Zapotrzebowanie rynku pracy na poszczególne zawody dość szybko się zmienia. Oznacza to, że największe szanse będą miały osoby o szerokim zakresie kompetencji zawodowych i z dużymi umiejętnościami społecznymi, takimi jak współdziałanie, komunikatywność, samodzielność, własna inicjatywa, aktywność, elastyczność i możliwość łatwej adaptacji do określonych warunków.
   Wiedza o wymaganiach rynku pracy, perspektywach zmian, zasobach tkwiących w człowieku oraz znaczenie wszelkiego działania i doświadczenia nabiera szczególnej wagi dla osób niepełnosprawnych, które nie zawsze mogą sprostać oczekiwaniom i dostosować się do tempa ich zmian.
   Specyfika doradztwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych wymaga szerszego zakresu działań. Niepełnosprawność, zwłaszcza nabyta może być punktem krytycznym w życiu zawodowym. Wypadek lub choroba często uniemożliwia wykonywanie dotychczasowej pracy. Osoba dotknięta niepełnosprawnością staje przed problemem głębokich zmian w różnych sferach życia, nowych wyzwań i przeżyć, nie tylko dotyczących pracy.
Doradca posługując się metodami ilościowymi i kierowanym wywiadem poznaje jednostkę nie tylko w zakresie doświadczenia i kompetencji zawodowych. Równie ważny jest jej stosunek do niepełnosprawności, stopień akceptacji choroby i sposób radzenia sobie z nią. Naturalne jest uwzględnienie potencjalnych ograniczeń wykonywania określonych czynności zawodowych i zagrożeń zdrowotnych związanych ze stanowiskiem pracy. Bardzo ważną rolę odgrywa w tym miejscu specjalista ds. rehabilitacji zawodowej.
   W procesie dopasowania oferty pracy do osoby konieczny jest udział innych specjalistów. Oprócz specjalisty ds. rehabilitacji zawodowej komplementarną rolę doradcy zawodowego pełni psycholog, który nie tylko określa motywację do podjęcia pracy na danym stanowisku, lecz skupia się także na przeżyciach i odczuciach osoby niepełnosprawnej stojącej przed perspektywą podjęcia określonej pracy. Doradca korzysta również z informacji uzyskanych w badaniach osobowości i inteligencji stosowanych przez psychologa, jeżeli stanowisko pracy wymaga ich przeprowadzenia.
   Doradztwo zawodowe osób niepełnosprawnych jest wieloaspektowym zadaniem, w którym bardzo istotne jest indywidualne podejście i abstrahowanie od kategoryzacji. Każda osoba w inny sposób przeżywa swoją niepełnosprawność i może wskazywać na nieco inne problemy związane z podjęciem pracy. Istotne jest zaangażowanie zespołu specjalistów, ale również samego Klienta, który chce przyjąć pomoc w nowej sytuacji, w jakiej postawiła go nie tylko własna kondycja zdrowotna, ale również wymagania rynku pracy.

Marcin Młynarczyk - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951185, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON