1 procent
zobacz >>>

Asertywność a prawo do bycia sobą.

   Najważniejszym prawem człowieka jest jego prawo do bycia sobą. Człowiek ma prawo wyrażać siebie tzn. swoje uczucia, opinie, postawy i potrzeby, o ile czyni to w sposób nienaruszający praw innych osób. Każdy też ma swoje prawa indywidualne i mimo różnic, ludzie mają prawo, aby swoje stosunki z ludźmi układać zgodnie z własnymi potrzebami, upodobaniami i wartościami.
   Każdy człowiek ma swoje terytorium psychologiczne - to wszystko, co w podstawowy sposób zależy od niego i do niego należy, tj. myśli, czyny, potrzeby, postawy, prawa, tajemnice. Prawo człowieka do bycia sobą można wyrazić także jako niezbywalne prawo do posiadania i obrony swojego terytorium.
   W tym właśnie zawiera się istota asertywności. Asertywność - polega bowiem na respektowaniu własnych praw przy jednoczesnym respektowaniu praw innych osób. Oznacza to obronę własnych praw przy uznaniu praw innych. Zachowując się asertywnie w naszych stosunkach z innymi osobami cechuje nas wiara w siebie. Zachowania asertywne narażają nas z jednej strony na ryzyko związane z brakiem akceptacji ze strony innych, ale równocześnie pozwalają być sobą.

Gdy postępujemy asertywnie narażamy się na:
- wrogie nastawienie do nas przez niektórych ludzi, przez to, że wyrażamy swoje uczucia;
- otrzymanie etykietki, że należymy do grupy ludzi, którzy przez życie idą przebojem;
- zmianę naszych stosunków i relacji z innymi osobami;
- ciągłą krytykę.

Równocześnie, ryzykując, stwarzamy też możliwość wystąpienia wokół nas pozytywnych zmian takich jak:
- lepsze poznanie siebie i innych;
- prawdziwe zbliżenie się do innych ludzi;
- zrozumienie zachowań innych ludzi;
- mniej stresów i frustracji;
- wyrazy podziwu, pochwały otoczenia;
- samorealizacja, zadowolenie, radość;
- uzyskanie tego, co chcemy;
- doznawanie sympatii i przyjaźni.


Agnieszka Chmielewska - Pośrednik pracy 10.08.2006 r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.07.2019r.
Stronę odwiedzono 17713706, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON