Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Brakuje specjalistów

   Polska gospodarka rozwija się w szybkim tempie. Przyśpieszenie procesów inwestycyjnych na poziomie dużych przedsiębiorstw, jak też rozwój małych firm nie jest jednak możliwy bez wystarczających zasobów ludzkich. Firmy budowlane pilnie poszukują pracowników, w sklepach i restauracjach większych miast wiszą kartki z ogłoszeniami o pracę. Duże i mniejsze firmy coraz częściej korzystają z agencji pośrednictwa pracy jako niezbędnej pomocy w znalezieniu pracowników na oferowane stanowisko.
   Gospodarka się rozwija, a bezrobocie nie maleje w zadawalającym tempie. Można zastanowić się jakie mogą być przyczyny takiej niewspółmierności.
   Największym problemem polskiego bezrobocia jest brak pracy u osób o niskich kwalifikacjach, którym brakuje wiedzy i kompetencji potrzebnych na rynku pracy. Powstaje więc coraz większa luka pomiędzy popytem na dobrze wykwalifikowanych pracowników a podażą pracy. Stan ten może utrzymywać się przez dłuższy czas. Rozwijająca się gospodarka nie jest w stanie wchłonąć osób o niskich kwalifikacjach. Dlatego tak ważne w aktywizacji osób bezrobotnych jest nabywanie nowych specjalistycznych umiejętności. Możliwości takiego rozwoju daje państwo i fundusze strukturalne. Potrzebna jest jeszcze świadomość i motywacja po stronie beneficjentów programów.
   Kolejnym źródłem braku specjalistów jest zjawisko migracji za granicę. Dobrze wykwalifikowani specjaliści, którzy nie mogli znaleźć satysfakcjonującego zatrudnienia w kraju wyjeżdżają za granicę. Polska przeznacza zbyt mało pieniędzy na rozwój i badania naukowe, co zmniejsza zapotrzebowanie na specjalistów. Absolwenci wyższych uczelni, którzy nie znajdują dobrze płatnej pracy w kraju wyjeżdżają za granicę. Można liczyć na ich powrót za kilka lat, ale wtedy mogą nie być w stanie pokryć zapotrzebowania na specjalistów. Zakładając, że przynajmniej część z nich nie pracuje w swoim zawodzie, a podejmuje jakąkolwiek pracę, będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której profesjonalna wiedza i kwalifikacje zawodowe stają się przestarzałe. Osoby te mogą wnieść do gospodarki kapitał w postaci małych i średnich inwestycji, jednak nie rozwiążą problemu braku specjalistów.
   Istotne w tej sytuacji wydaje się budowanie gospodarki opartej na wiedzy, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i rozwiązań organizacyjnych, co umożliwi absolwentom wyższych uczelni znalezienie satysfakcjonujących miejsc pracy w kraju. Ważne wydaje się również poświęcenie większej uwagi planowaniu kariery absolwentów, tak by móc wykorzystać ich potencjał intelektualny i zasób profesjonalnej wiedzy. Fundusze strukturalne dają możliwości finansowania szkoleń i studiów podyplomowych dla absolwentów szkół wyższych. Możliwość bezpłatnego kształcenia się może być argumentem przemawiającym za zostaniem w kraju nawet przy mniejszych zarobkach niż za granicą, gdzie z edukacja wyższa jest bardzo droga.

Marcin Młynarczyk - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951340, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON