Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Efekt pierwszej prezentacji

   Kultura szukania pracy, chociaż ważna, często jest pomijana przy omawianiu tematyki związanej z bezrobociem i poszukiwaniem pracy. Kandydaci niejednokrotnie zapominają o tzw. efekcie pierwszego wrażenia, który niestety wpływa na całościową i natychmiastową ocenę osoby poszukującej pracy. Należy pamiętać, że jest on wypadkową takich zmiennych jak wygląd zewnętrzny, mowa niewerbalna - gestykulacja, postawa ciała, mimika twarzy. Pracownicy agencji doradztwa personalnego oraz innych instytucji związanych z rynkiem pracy, spotykają się z osobami poszukującymi pracy, które często nie potrafią wykazać się kulturą osobistą, na tyle, aby wzbudzić zainteresowanie i akceptację. Często takie osoby przez swoje zachowaniem budzą niechęć u potencjalnego pracodawcy.
   Mimo, że rekrutujący, z racji wymaganego zawodowego obiektywizmu, starają się unikać oceny kandydatów na podstawie pierwszego wrażenia, należy jednak pamiętać, że w małych firmach osoba decydująca o zatrudnieniu nie musi być specjalistą od rekrutacji.
Na efekt pierwszej prezentacji bardzo duży wpływ ma zachowanie kandydata, kultura osobista. Zdarza się, że osoba poszukująca pracy zapomina o podstawowych zasadach savoir-vivre'u, takich jak stosowanie formuł grzecznościowych (przywitanie się, podziękowanie za udzielenie informacji, pożegnanie), odbieranie telefonu komórkowego w trakcie rozmowy z potencjalnym pracodawcą albo podawanie kwoty wynagrodzenia, bez wcześniejszego poznania zakresu obowiązków, jakie łączą się z danym stanowiskiem.
   Zdarza się również, że podczas pierwszej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci pytają rekrutujących o wysokość ich zarobków. Takie zachowanie wskazuje na brak wyczucia w kontaktach biznesowych, a także brak dobrych manier.
   Kultura poszukiwania pracy to także prawidłowe wysyłanie aplikacji przez Internet. W mailu wypada zawrzeć zwrot grzecznościowy np.: "Szanowni Państwo", następnie należy umieścić informację w jakim celu, na jakie stanowisko aplikuje dana osoba oraz co zawiera załącznik wiadomości. Należy dodać zdanie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do potrzeb procesu rekrutacji. Na zakończenie wypada zastosować zwrot grzecznościowy, np.: "z poważaniem" lub "z wyrazami szacunku". Pod nim trzeba się podpisać pełnym imieniem i nazwiskiem, nie zaś pseudonimem.
W wielu ogłoszeniach rekrutacyjnych pracodawca lub agencja rekrutacyjna zamieszcza adnotację, że skontaktuje się tylko z wybranymi kandydatami.    Jednak nie każda z osób wysyłających aplikacje pamięta o tym i zdarzają się przypadki tzw. maili pretensjonalnych, w tonie roszczeniowym, można rzecz "nawołujących" do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną w trybie natychmiastowym. W takich sytuacjach nie należy się spodziewać pozytywnego skutku i efektu w postaci zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.
   Opisane powyżej sytuacje, z pozoru wydają się błahe i mało istotne. Należy jednak pamiętać, że nasz wizerunek kształtowany jest już na etapie pierwszych kontaktów także mailowych. Stąd też zwracanie uwagi na takie szczegóły, na pewno zwiększy naszą szansę na znalezienie wymarzonej pracy. Ważne jest, aby przed każdorazowym spotkaniem z pracodawcą, przygotować się do rozmowy, nie tylko od strony formalnej. Pamiętajmy o naszej postawie ciała, gestykulacji i mimice twarzy, która odzwierciedla nasze nastawienie do pracodawcy. Te niewerbalne komunikaty są w dużej mierze niekontrolowane, przez co są trudne do opanowania. Uświadomienie sobie mechanizmów ich działania, pozwoli nam zwiększyć kontrolę nad sferą niewerbalną komunikatów, a co za tym idzie poprawić własny wizerunek.

Katarzyna Kowalczyk - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 22.06.2021r.
Stronę odwiedzono 20647156, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON