Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Cele turystyki osób niepełnosprawnych

   Rehabilitacja osób niepełnosprawnych nie musi odbywać się jedynie w formie ćwiczeń usprawniających na sali gimnastycznej. Znacznie ciekawszą formą rehabilitacji może być turystyka, czyli czynny wypoczynek poza miejscem zamieszkania, związany z celami poznawczymi i elementami sportu. Osoby niepełnosprawne najczęściej uprawiają turystykę pieszą, wodną, rowerową i samochodową.

   T. Łobożewicz przedstawia następujące cele turystyki osób niepełnosprawnych:

   Cel leczniczy - turystyka powinna być kontynuacją programu leczenia i rehabilitacji. Forma turystyki musi być dostosowana do stanu zdrowia, rodzaju dysfunkcji, wieku, preferencji i zainteresowań osoby niepełnosprawnej poprzez oddziaływanie na układy i narządy wpływać na poprawę sprawności psychofizycznej.

   Cel biologiczny - aktywność turystyczna wspomaga mechanizmy kompensacji. Ruch pozytywnie wpływa na organizm, zmniejsza biologiczne skutki starzenia się, przyśpiesza proces leczenia.

   Cel anatomiczno - fizjologiczny - podobnie jak kinezyterapia turystyka wpływa na zwiększenie siły mięśniowej oraz ruchomości stawów, oddziałuje również na inne układy: krążenia, oddechowy, nerwowy.

   Cel higieniczno - zdrowotny - uprawianie turystyki i krajoznawstwa powinno stać się okazją do hartowania organizmu oraz poprawy umiejętności kontrolowania swojego stanu zdrowia.

   Cel wychowawczo - psychologiczny - sport i turystyka kształtują pozytywne cechy charakteru dzieci i osób dorosłych. Turystyka ułatwia przezwyciężanie stanów agresji czy apatii wywołanych niepełnosprawnością, pomaga w "sprawdzeniu siebie" oraz wyrabia poczucie odpowiedzialności.

   Cel hedonistyczny - aktywność ruchowa może być źródłem radości oraz zadowolenia i niekoniecznie musi się kojarzyć z monotonnymi ćwiczeniami.

   Cel społeczny - turystyka wpływa na integrację ludzi niepełnosprawnych ze społeczeństwem, jest jedną z form pozwalających na włączenie się tych osób w życie społeczne, kulturalne oraz towarzyskie.

Źródło:
Łobożewicz T. (1991), Turystyka ludzi niepełnosprawnych, COIT, Warszawa
Rottermund J. (red.) Problemy edukacji, rehabilitacji i socjalizacji osób niepełnosprawnych. Tom.1, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2006

Magdalena Budzyńska - Specjalista ds. rehabilitacji zawodowej

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976726, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON