Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Przestrzeń, w której odbywa się szkolenie

   Przygotowując szkolenie musimy rozważyć gdzie będzie się ono odbywało. Miejsce,
w którym się uczymy, ma wpływ na nasze samopoczucie, jak również na efekty szkolenia. Człowiek zawsze działa w jakiejś przestrzeni, zajmuje ją, nadaje jej własne znaczenia.
   To, jaką przestrzeń wybierzemy, jak ją zaaranżujemy, będzie miało wpływ na nasze samopoczucie, sposób odnoszenia się do siebie nawzajem, komunikowania się z innymi.
   Decyzja o tym gdzie będzie odbywało się szkolenie, zapada już na etapie jego projektowania. Może być ono prowadzone w miejscu pracy, w salach szkoleniowych bądź też w środowisku naturalnym, w terenie. Wybór ten będzie miał znaczenie dla całego przebiegu zajęć.
   Miejscom, w których przebywamy, przypisujemy różne znaczenia. Często te znaczenia, skojarzenia zależą od tego, czego w danym miejscu wcześniej doświadczaliśmy, od wspomnień, które z nim wiążemy. Innym znaczeniowo, emocjonalnie miejscem jest dla nas dom rodzinny, a innym szkoła czy ulica. Różne znaczenia może nieść w sobie również przestrzeń, w której odbywa się szkolenie. Aleksander Wallis (1990) twierdzi, że zachowanie człowieka w danym otoczeniu zależy m. in. od wartości, jakie ma dla niego to miejsce.
   Wymienia tu również szereg wartości, które można odnieść również do miejsca szkolenia:

   Wallis (1990) twierdzi, że człowiek przebywając w danej przestrzeni, świadomie lub nieświadomie ocenia własną w niej sytuację, odnosi się do wymienionych tu wartości. Ocena ta polega na oszacowaniu potencjalnych korzyści i strat, nagród i kar, które mogą daną osobę w tej przestrzeni spotkać. Do nagród można zaliczyć np. możliwość spotkania określonych osób, poznanie nowych rzeczy, piękne otoczenie. Kary to np. brzydota otoczenia, nuda, uczucie strachu czy zagrożenia. Od tej oceny zależy decyzja o pozostawaniu w danym otoczeniu lub wycofaniu się. Być może ocena tak szeroko rozumianego otoczenia szkolenia ma wpływ na decyzję o rezygnacji z udziału w niektórych kursach, kiedy np. nie została zaspokojona potrzeba prestiżu z powodu zbyt niskiego w oczach uczestnika standardu ośrodka szkoleniowego lub też otoczenie uznane zostało za zagrażające czy po prostu brzydkie.


Specjalista ds. rozwoju zawodowego
Monika Piernik - 06.07.2006

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951135, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON