Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Metody poszukiwania pracy
   Jest wiele metod poszukiwania pracy. Warto uświadomić sobie, że nie jesteśmy skazani na jedną opcję, ale możemy korzystać z wielu źródeł w procesie poszukiwania pracy. Warto byśmy znali różne możliwości zdobycia ofert pracy i korzystali z nich. Dobrze jest korzystać z kilku metod równocześnie, np. budować własną siatkę kontaktów, umieścić swoje dane w agencjach zatrudnienia i systematycznie śledzić ogłoszenia prasowe. Przy szukaniu pracy trzeba wykazać się inicjatywą i przedsiębiorczością, aby zaistnieć na lokalnym rynku pracy. Wiara w siebie, ambicja i właściwy sposób prezentacji ułatwią zdobycie oczekiwanej pracy. Oto sposoby poszukiwania pracy:

   1. Ogłoszenia prasowe
To największe źródło wiedzy o rynku pracy oraz najpopularniejszy sposób poszukiwania pracy. Ogłoszenia zamieszczają dzienniki ogólnopolskie jak i lokalne gazety. Jakie są wady i zalety tej metody poszukiwania pracy?
Zalety. Mamy możliwość regularnego kontrolowania ofert pracy z interesującej nas dziedziny oraz dokładnej analizy, jakie wymagania stawiane są kandydatom na poszczególne stanowiska. Z drugiej strony możemy sami zamieszczać ogłoszenia w prasie podając informacje o interesującej nas pracy. W gazetach ukazują się też artykuły, które pośrednio informują o szansach na zdobycie pracy. Często czytamy o tym, że np. powstaje nowy zakład produkcyjny lub też budowany jest nowy hipermarket, choć nie widnieje tam informacja o zatrudnianiu nowych pracowników, to wynika to z kontekstu artykułu. Oferty zamieszczane w gazetach są też dobrym barometrem sprawdzenia, na jakie zawody jest największe zapotrzebowanie.
Wady. To, co zniechęca do korzystania z tej metody poszukiwania pracy to brak interesujących ofert lub też znajdujemy tam oferty jednolite. Zdarzają się też oferty, które już na pierwszy rzut oka wydają się mało wiarygodne i nierzetelne. Przeważnie zamieszczane są w ofertach drobnych. Trudno dowiedzieć się z nich czegoś konkretnego o potencjalnym pracodawcy, ponieważ zamiast adresu podany jest tylko numer skrytki pocztowej lub numer telefonu. Nie warto również korzystać z ofert, w których za otrzymanie pracy lub za informację o pracy trzeba zapłacić.
Należy pamiętać, że ogłoszenia w gazetach czytają tysiące ludzi, często odpowiadają na nie setki osób, - dlatego też warto korzystać dodatkowo z innych metod a nie poprzestawać tylko na tym sposobie.

   2. Urząd Pracy
To instytucja, która pomaga osobom poszukującym pracy w podjęciu zatrudnienia dzięki stosowaniu różnych form przeciwdziałania bezrobocia. Formy wspierania osób bezrobotnych są bierne i aktywne. Do biernego wsparcia należy: rejestracja na podstawie dokumentów, obsługa interesantów, ubezpieczenie zdrowotne, wypłata zasiłków. Natomiast do aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu należy: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, Klub Pracy, szkolenia, pożyczki na założenie działalności gospodarczej oraz refundowane miejsca pracy (staże, przygotowanie zawodowe, prace interwencyjne, roboty publiczne).
Zalety. Urząd Pracy jest jedyną instytucją, która posiada aż tak szeroki wachlarz aktywnych instrumentów zwalczania bezrobocia. Dla bezrobotnych organizowane są warsztaty prowadzone przez psychologów oraz doradców zawodowych, które uczą jak pisać CV, list motywacyjny, jak się przygotować i zachować podczas rozmowy kwalifikacyjnej, prowadzone są testy badające predyspozycje osobowe do danego zawodu. Można również ubiegać się o kursy doszkalające organizowane i finansowane przez urzędy pracy. Prowadzone są również Kluby Pracy dla wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych. Zajęcia w takich klubach mają na celu pomoc w znalezieniu się na rynku pracy i są prowadzone przez profesjonalnych doradców zawodowych. Kluby Pracy przygotowują do rozmów z pracodawcą poprzez naukę autoprezentacji, pisania dokumentów, składania ofert, sposobów szukania pracy. Ponadto urząd pracy dysponuje środkami, które pozwalają bezrobotnemu podjąć zatrudnienie poprzez staże czy prace interwencyjne. W urzędach pracy można także zdobyć oferty pracy za granicą.
Wady. To, co zraża osoby zainteresowane do korzystania z usług urzędów to biurokracja, kolejki oraz dezindywidualizacja relacji klient - urzędnik a co za tym idzie stereotypowe postrzeganie zarówno pracownika urzędu jako bezdusznego biurokratę, jaki i klienta jako bezradnego, roszczeniowego i biernego. Tym samym wytwarza się relacja braku wzajemnego zaufania między klientem a pracownikiem urzędu oraz niechęć do całej instytucji. Ponadto w urzędach można spotkać się z nieaktualnymi ofertami pracy oraz nieadekwatnym doborem ofert do możliwości osób poszukujących pracy. Szczególną barierą większości urzędów pracy jest niedostosowanie architektoniczne budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

   3. Internet
Ogłoszenia o pracy znajdują się również w Internecie. Jest bardzo wiele firm zajmujących się pośrednictwem pracy on-line. Dokumenty do takich firm należy zazwyczaj przesyłać drogą e-mailową.
Zalety. Jeśli mamy dostęp do Internetu jest to najłatwiejsza i najszybsza forma korzystania z ofert pracy. Są takie portale, w których można zamieszczać swoje CV. Dostęp do danych mają pracodawcy, którzy szukają pracownika w internetowej bazie osób poszukujących pracy. Niektóre serwisy powiadamiają kandydatów o pojawieniu się interesującego ich ogłoszenia poprzez e-mail. Ponadto w Internecie można spotkać oferty, które nie znajdują się w prasie.
Wady. Korzystanie z Internetu może powodować szum informacyjny a co za tym idzie brak możliwości zweryfikowania informacji na temat ofert, ponadto często po wysłaniu wielu aplikacji brakuje nam informacji zwrotnych. Barierą wewnętrzną może być również nieumiejętność czy też niewłaściwe posługiwanie się Internetem powoduje to zagubienie się w gąszczu informacji oraz nieumiejętność oddzielenia informacji wartościowych od niewiarygodnych.

   4. Znajomi
Warto mówić wszystkim krewnym i znajomym, że szukamy pracy a także pytać o możliwości zatrudnienia w zakładach gdzie pracują nasi znajomi. Każdy człowiek to potencjalny kontakt z setkami innych osób. Budując własną sieć kontaktów, zwiększamy szanse na dotarcie do osoby, która pomoże nam znaleźć pracę.
Zalety. Szukając w taki sposób pracy mamy większą szansę znaleźć zatrudnienie, które w większym stopniu satysfakcjonowałoby nas pod względem finansowym oraz pod względem rozwoju zawodowego. Ponieważ możemy dowiedzieć się wcześniej od wiarygodnego źródła na temat możliwości i warunków zatrudnienia. Pozwoli to nam uniknąć błędu wyboru niewłaściwego dla nas miejsca pracy. Ponadto podjęcie zatrudnienia w miejscu gdzie pracuje nasz znajomy zminimalizuje poziom stresu związanego z nową pracą.
Wady. Pozostając w sytuacji braku pracy trudno jest nam często prosić o pomoc, towarzyszą temu odczucia wstydu, nieśmiałości oraz dumy. Ponadto, jeśli pozostajemy długo bez pracy zawęża nam się krąg znajomych osób pracujących, którzy mogliby nam pomóc. Często też nasi znajomi nie mają wiedzy na temat ofert pracy.

   To tylko część metod poszukiwania pracy. Jak widać każda z nich ma swoje wady i zalety. Dlatego warto po części korzystać z nich wszystkich dobierając tą, która najbardziej nam odpowiada a równocześnie nie zapominając i innych. Za tydzień przedstawię kolejne - inne możliwości poszukiwania zatrudnienia. Warto zwrócić na nie uwagę i tym samym dać sobie więcej szansy na prace.

Szczegółowych informacji udziela:
Justyna Grabek-Kozera 06.07.2006r

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951350, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON