Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

"Aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa"

   Komunikacja werbalna oznacza porozumiewanie się ludzi przy pomocy słów. Jest to najbardziej złożona subtelna forma porozumiewania się, charakterystyczna tylko dla naszego gatunku.
Komunikacja interpersonalna ma bezpośrednie oddziaływanie na nasze życie zarówno prywatne jak i zawodowe. Porozumiewanie się jest jedną z podstawowych umiejętności życiowych, pozwalających kształtować dobre relacje z innymi ludźmi. Jeżeli potrafimy prawidłowo odczytać funkcje przypisane poszczególnym elementom komunikacji, to możemy domniemywać intencji towarzyszących komunikatowi.
Geoffrey Lech sformułował ogólne reguły konwersacyjne, które sprzyjają płynności komunikacji werbalnej. Uważa on, że - przede wszystkim - to, co mówimy, musi być uporządkowane w sposób, który umożliwia drugiej stronie zrozumienie naszego przekazu.
Autor wymienia reguły tekstowe odnoszące się do organizacji słów:
- zasada zrozumiałości i poprawności gramatycznej (nasza wypowiedź powinna być jasna, poprawna gramatycznie i stylistycznie, mieć wyraźnie rozpoczęcie, jasne zakończenie i nie powinna zawierać zwrotów niejasnych słuchaczowi);
- reguła spójności dotyczy tego, że rozmówcy powinni dbać o kontynuację wątków rozmowy i unikać gwałtownych, nieoczekiwanych zmian tematu;
- reguła ekonomiczności zakłada, że rozmówcy unikają powtórzeń, pustosłowia, zwrotów nic nieznaczących;
- reguła ekspresyjności zakłada, że powinniśmy mówić żywo, z uczuciem;

a także podaje reguły interpersonalne, wśród których należy wymienić:
- uprzejmość i grzeczność;
- zakaz otwartego krytykowania lub poniżania drugiej osoby;
- zasadę uprzejmości, czyli unikanie otwartego przechwalania się swoimi sukcesami;
- zasadę zgodności, nastawienie się na porozumienie i unikanie eksponowania różnic;
- zasadę ciekawości nakazującą podejmowanie takich tematów i zagadnień w rozmowie, które są interesujące dla naszego rozmówcy.

Chciałabym przedstawić kilka sformułowań, które wyodrębniła Virginia Satir, biorąc pod uwagę sposób w jaki słowa wpływają na emocjonalne stosunki między ludźmi. Spróbuj wykorzystać te podstawowe zasady w rozmowie, z pewnością poprawią Twoje stosunki z innymi.

Literatura:
1. Człowiek wśród ludzi. Red. J. Rybakiewicz. Wydawnictwo Park. Bielsko-Biała 2004.


Ewa Gumberewicz - Psycholog 06.07.2006r

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19951240, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON