Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Reakcje psychologiczne w chorobie przewlekłej cz.2

   Do najczęściej pojawiających się negatywnych reakcji na przewlekłą chorobę należy regresja, która jest zachowaniem typowym dla wcześniejszych okresów rozwojowych. Osoba reagująca w ten sposób cechuje się biernym nastawieniem i oczekiwaniami wsparcia ze strony innych bez włączania w to własnej aktywności. Sama tworzy obraz siebie, jako osoby bezradnej wykonawczo i słabej emocjonalnie. Równie często występująca reakcją jest ucieczka od świadomości choroby i wszelkich informacji jej dotyczących. Osoby stosujące ten mechanizm bardzo często odsuwają w czasie podjęcie leczenia i dalszej szczegółowej diagnozy.
   Gdy sytuacja choroby staje się trudna osoba może stosować mechanizm projekcji, polegający na szukaniu przyczyn trudności w innych okolicznościach, otoczeniu. Osoba stosująca ten mechanizm bardzo często popada w konflikty interpersonalne, nie widzi związku między własnym działaniem, a jego skutkami. O niepowodzenia najczęściej obwinia innych.
   Często na ograniczenia związane z chorobą może pojawić się reakcja rezygnacji przejawiająca się w bierności i apatii, niechęci do podejmowania jakichkolwiek działań oraz zupełnym poddaniu się chorobie i utracie nadziei. Z taką postawa wiąże się też zaprzestanie działań mających na celu poprawę zdrowia.
   Kolejną negatywną reakcją, charakterystyczną dla określonego typu osobowości jest tłumienie, czyli niedopuszczanie do świadomości informacji o chorobie i aktualnym stanie zdrowia. Osoba tłumiąca często zaprzecza sygnałom wskazującym na pogorszenie kondycji zdrowotnej, czy postępujące objawy choroby. Skutkuje to brakiem adaptacji, niezmienianiem trybu życia. Inną formą ucieczki od świadomości choroby jest fantazjowanie, które objawia się wybieganiem myślami w przyszłość i tworzenie nierealistycznych wizji bez uwzględnienia stanu zdrowia. Osoby te najczęściej nie dopuszczają negatywnych emocji związanych z aktualną sytuacją koncentrując się na wykreowanych obrazach przyszłości.
   Zaprzeczanie prawdziwym emocjom jest czasami widoczne w tzw. reakcji upozorowanej, w której charakterystyczne jest tworzenie pozorów zadowolenia. Osobę taką można określić jako "robiącą dobrą minę do złej gry". Jej stwierdzenia "wszystko w porządku", uśmiech i optymizm są reakcją kierowaną na zewnątrz i tłumieniem prawdziwych emocji.

Marcin Młynarczyk - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 24.11.2020r.
Stronę odwiedzono 19976596, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON