1 procent
zobacz >>>Rozeznanie rynku - Specjalista ds. kontaktu socjalnego

Powrót


Fundacja Fuga Mundi zwana dalej Zamawiającym realizując projekt pn.: "Szansa na niezależność" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11: "Włączanie społeczne", Działania 11.1: "Aktywne włączanie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usług Specjalisty ds. kontraktu socjalnego w ramach ścieżki reintegracji i kontraktu socjalnego dla 60 uczestników projektu w okresie od 01.2019 - 12.2019.

Do pobrania

Rozeznanie rynku - Specjalista ds. kontaktu socjalnego - PDF

Rozeznanie rynku - Załącznik.nr.01 Formularz.oferty Specjalista ds. kontaktu socjalnego SNZ - PDFLogo EFS


Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 11.09.2019r.
Stronę odwiedzono 17963552, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON