1 procent
zobacz >>>Zapraszamy do przedstawienia oferty na realizację usługi - Pośrednik pracy

Powrót


Fundacja Fuga Mundi zwana dalej zamawiającym, realizując projekt pn.: "Samodzielni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11: "Włączenie społeczne", Działania 11.1: "Aktywne włączenie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usług pośrednika pracy dla 80 uczestników projektu.

Do pobrania

Rozeznanie rynku - Pośrednik pracy - PDF

Formularz oferty - Pośrednik pracy - PDFLogo EFS


Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 13.09.2018r.
Stronę odwiedzono 16542033, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON