1 procent
zobacz >>>Rozeznanie rynku - Sale

Powrót


Fundacja Fuga Mundi zwana dalej zamawiającym realizując projekt pn.: " Samodzielni " w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 11: "Włączenie społeczne", Działania 11.1: "Aktywne włączenie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społe cznego, zaprasza do przedstawienia oferty na wynajem lokalu.

Do pobrania

Rozeznanie rynku - SALE - PDFLogo EFS


Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 19.08.2019r.
Stronę odwiedzono 17849907, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON