1 procent
zobacz >>>Rozeznanie rynku - Trener

Powrót


Fundacja Heros w partnerstwie z Fundacją Fuga Mundi (dalej Zamawiają cy) , realizuje projekt na terenie woj. lubelskiego pn. "Czas na aktywizację" na podstawie umowy nr RPLU.11.01.00 - 06 - 0148/16/00 zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a Fundacją Heros z dnia 02.08.2017 r. współfinansowany z Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego - Oś Prioryt etowa: 11 Włączenie s połeczne, Działanie: 11.1 Aktywne włączenie, zaprasza do przedstawienia oferty: na realizację usługi trenera - przeprowadzenie Grupowego poradnictwa zawodowego dla 60 Uczestników Projektu (UP).

Do pobrania

Rozeznanie rynku - Trener - PDF

Oferta cenowa - Trener - PDFLogo EFS


Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 29.04.2019r.
Stronę odwiedzono 17423834, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON