1 procent
zobacz >>>Rozeznanie rynku - Sale

Powrót


Fundacja Heros w partnerstwie z Fundacją Fuga Mundi (dalej Zamawiający), realizuje projekt na terenie woj. lubelskiego pn. "Czas na aktywizację" na podstawie um owy nr RPLU.11.01.00 - 06 - 0148/16 - 00 zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a Fundacją Heros z dnia 02.08.2017 r. współfinansowany z Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego - Oś Prioryt etowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.1 Aktywne włączenie, zaprasza do przedstawienia oferty: na usługę wynajmu sal na potrzeb y przeprowadzenia: grupowego doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy i wsparcia trenera pracy dla 60 Uczestników Projektu (UP).

Do pobrania

Rozeznanie rynku - Sale - PDF

Rozeznanie rynku - Sale - Formularz oferty - PDFLogo EFS


Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18613573, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON