1 procent
zobacz >>>Szacowanie wartości zamówienia w ramach projektu pn. "Samodzielni" - Prawnik

Powrót


Fundacja Fuga Mundi zwana dalej zamawiającym realizując projekt pn.: "Samodzielni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11: "Włączenie społeczne", Działania 11.1: "Aktywne włączenie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do oszacowania wartości zamówienia : na realizację usługi poradnictwa prawnego dla 80 Uczestników Projektu (UP).Fundacja Fuga Mundi zwana dalej zamawiającym, realizując projekt pn.: "Samodzielni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 11: "Włączenie społeczne", Działania 11.1: "Aktywne włączenie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usług lidera klubu pracy dla 80 uczestników projektu w ramach prowadzenia Warsztatów Aktywizacji Zawodowej (WAZ).

Do pobrania

Szacowanie wartości zamówienia - Prawnik - PDFLogo EFS


Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 19.08.2019r.
Stronę odwiedzono 17849834, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON