1 procent
zobacz >>>Zapraszamy do przedstawienia oferty na realizację usługi psychologa

Powrót


Lublin, 0 4 .1 2 .2017 r. Znak sprawy: FFM/A - IX /RR/0 2 /2017 Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku na realizację usługi psychologa w ramach projektu pn. "Samodzielni" Fundacja Fuga Mundi zwana dalej zamawiającym , realizując projekt p n.: "Samodzielni" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej 11: "Włączenie społeczne", Działania 11.1: "Aktywne włączenie", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskieg o Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na świadczenie usług psychologa dla 80 uczestników projektu w ramach prowadzenia Warsztatów Umiejętności Funkc jonowania Społecznego (WUFS).

Do pobrania

Rozeznanie rynku - Psycholog - PDF

Formularz oferty - Psycholog - PDFLogo EFS


Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 19.08.2019r.
Stronę odwiedzono 17849779, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON