1 procent
zobacz >>>Zapraszamy do przedstawienia oferty na realizację usługi pośrednictwa pracy

Powrót


Fundacja Heros w partnerstwie z Fundacją Fuga Mundi(dalej Zamawiający), realizuje projekt na terenie woj. lubelskiego pn. "Czas na aktywizację" na podstawie umowy nr RPLU.11.01.00-06-0148/16/00 zawartej pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy a Fundacją Heros z dnia 02.08.2017 r. współfinansowany z Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego -Oś Priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, Działanie: 11.1 Aktywne włączenie, zaprasza do przedstawienia oferty: na realizację usługi pośrednictwa pracy dla 60 Uczestników Projektu (UP).

Do pobrania

Rozeznanie rynku - POSREDNIK PRACY - PDF

Oferta cenowa - POSREDNIK PRACY - PDFLogo EFS


Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020r.
Stronę odwiedzono 18613540, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON