Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Serdecznie zapraszamy !
Jednocześnienie ze względu na Państwa bezpieczeństwo oraz pracowników,
Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi świadczy usługi
w godzinach od 7:00 do 16:00 w formie zdalnej i stacjonarnej.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr tel.:
81 534-82-90 | 534-032-029 533-485-990
oraz pod adresami email:

praca@ffm.pl

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>





REKRUTACJA DO PROJEKTU PN. ''CZAS NA AKTYWIZACJĘ''


Zapraszamy do udziału w projekcie pn. Czas na aktywizację współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIA


Projekt "Czas na aktywizację" realizowany jest przez Fundację Heros w partnerstwie z Fundacją Fuga Mundi w ramach Osi 11 - Włączenie społeczne, Działanie 11.1 - Aktywne włączenie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie oraz wzrost integracji społeczno-zawodowej 60 (33K, 27M) osób z niepełnosprawnościami wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku 18-64 lata, zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego (w rozumieniu przepisów KC), poprzez udział w kompleksowym programie integracji społecznej i zawodowej (obejmującego m. in. IPD, poradnictwo psychologiczne, doradztwo zawodowe, szkolenia, staże) realizowanym w trakcie trwania projektu (01.10.2017-31.08.2018) oraz podjęcie zatrudnienia przez min. 18 UP do 31.08.2018 r.


Okres realizacji projektu: 01.10.2017 r. - 31.08.2018 r.


Grupę docelową projektu stanowią:


Założenia projektu:


Oferujemy następujące formy wsparcia:


Uczestnicy/czki Projektu otrzymają:



Wartość projektu: 845 187,50 zł

Kwota dofinansowania: 802 928,13 zł.



ZAPRASZAMY


Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do biura projektu:


w Lublinie ul. Z. Krasińskiego 2/30, 20-709 Lublin, tel. 570 122 110, e-mail: fundacjaheros@gmail.com



Logo EFS


Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 15.09.2020r.
Stronę odwiedzono 19693124, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON