Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Plakat promocyjny

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>Zapraszamy do udziału w projekcie pn."Wsparcie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu i Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.3 Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej , Poddziałanie 1.3.6 PFRON - projekty systemowe. Umowa jest współfinansowana ze œrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kto może wziąć udział w projekcie:

W projekcie nie mogą brać udziału:

- osoby pracujące
- osoby uczestniczące w WTZ
- osoby zatrudnione w ZAZ

W ramach projektu Beneficjenci mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

- Poradnictwo zawodowe
- Poradnictwo prawne
- Konsultacje prawne
- Konsultacje ds. nowoczesnych technologii
- Wyjazdowe Warsztaty integracyjne
- Wyjazdowe warsztaty rozwoju osobistego i zawodowego
- Wsparcie w kontynuacji nauki
- Praktyki zawodowe
- Staże
- Szkolenia


Warunki rejestracji

Regulamin rekrutacji do projektu pn."Wspracie absolwentów we wchodzeniu na rynek pracy II"Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.04.2021r.
Stronę odwiedzono 20441648, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON