Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Terminologia w procedurach standaryzacji kwalifikacji zawodowych (CZ.I).

   Jednym z podstawowych zadań współczesnego szkolnictwa zawodowego jest takie przygotowanie absolwentów, by mogli oni skutecznie funkcjonować na europejskim rynku pracy i nie tylko. Realizacja tego zadania zmusza przede wszystkim do poznania tego rynku, czyli zidentyfikowania oczekiwań pracodawców wobec przyszłych pracowników.
   Badania wśród pracodawców z udziałem analityków pracy, technologów, pracowników i ich przełożonych, prowadzą do omówienia standardów kwalifikacji zawodowych, czyli norm minimalnych wymagań kwalifikacyjnych do zawodu.
   Punktem wyjścia w badaniach nad standardami kwalifikacji zawodowych było przyjęcie struktury standardu, a także możliwie precyzyjne scharakteryzowanie jej elementów. Po analizach prac z zakresu zawodoznawstwa oraz teorii kształcenia zawodowego, przy uwzględnieniu rozwiązań obowiązujących w krajach UE przyjęto, że strukturę ich będą tworzyć:

    Jednocześnie założono, iż standard dotyczy zawodu definiowanego jako zbiór zadań zawodowych, natomiast kwalifikacje zawodowe są sumą kwalifikacji składowych. W oparciu o te założenia powstał słownik pojęć niezbędnych do spójnego podejścia terminologicznego. I tak można zdefiniować poszczególnie pojęcia:

ZAWÓD - to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy, wymagających od pracownika odpowiednich kwalifikacji zawodowych,

ZADANIE ZAWODOWE - logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu; układ czynności zawodowych powiązany jednym celem działania kończącym się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją,

ZADANIA TECHNOLOGICZNE - dotyczą metod działania podejmowanych na własnym stanowisku pracy, ale wynikających z technologii pracy w przedsiębiorstwie; są związane z technologią wytwarzania, technologią świadczenia usług, czy też sposobem wykonywania określonych procedur i operacji na stanowisku pracy,

ZADANIA ORGANIZACYJNE - dotyczą organizacji i planowania pracy na własnym stanowisku; łączą zakresy prac z zakresu odpowiedzialności i samokontroli,

ZADANIA KIEROWANIA I WSPÓŁPRACY - dotyczą współpracy w zespole pracowniczym, kierowania zespołem, organizowania pracy zespołu, współpracy z przełożonymi, kooperantami i otoczeniem przedsiębiorstwa,

ZADANIA KONTROLI I OCENY JAKOŚCI - dotyczą samokontroli wykonywanych prac lub świadczonych usług, kontrolowania pracy podległych pracowników, oceny jakości wyrobów i usług, obowiązków związanych z procedurami systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwie."

Źródło: Red.: Stefan Kwiatkowski. Kwalifikacje Zawodowe na współczesnym rynku pracy. Warszawa 2005

Beata Warszawa - Specjalista ds. rozwoju zawodowego.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20191162, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON