Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Struktura bezrobocia w Województwie Lubelskim

   Fundacja OIC Poland przedstawiła wyniki programu badawczego "Barometr rynku pracy". Jedna z analiz poświęcona jest strukturze i dynamice bezrobocia w naszym województwie.
   Wynika z niej, że na przestrzeni dwóch ostatnich lat zmieniła się zarówno struktura wiekowa jak i sama liczba osób zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne. Do 2005 r. dominującą grupę stanowiła młodzież w wieku 18-24 lata. Pod koniec 2006 roku przedział wiekowy przesunął się nieco na grupę 25-34 lata, która stanowiła 31,5% wszystkich bezrobotnych.
   W 2007 roku (wg. danych na dzień 31.03) grupa ta wciąż jest najliczniejsza. Kolejną najliczniejszą są osoby poniżej 25 lat, które stanowią ponad 26% oraz osoby w wieku 45-54, których jest nieco mniej niż 25% wszystkich bezrobotnych.
   Analiza wykształcenia wskazuje, że najliczniejszą grupę stanowią bezrobotni z wykształceniem zasadniczym zawodowym (28,5%) oraz gimnazjalnym i niższym (27,4%), przy czym wśród mężczyzn przeważa wykształcenie gimnazjalne i niższe, a u kobiet policealne i średnie zawodowe. Wynika z tego, że ponad połowę bezrobotnych stanowią osoby bez średniego wykształcenia. Najmniejszą część (8%) stanowią natomiast osoby z wyższym wykształceniem. Struktura ta jest bardzo podobna do rozkładu dla całego kraju.
   Ciekawych danych dostarcza analiza stażu pracy osób pozostających bez zatrudnienia. Największą grupę stanowią osoby bez doświadczenia zawodowego (35%), osoby z rocznym stażem pracy (16,6%) oraz osoby pracujące 1-5 lat (16,3%).
   Stopa bezrobocia w Województwie Lubelskim wynosi obecnie (dane WUP, grudzień 2007) 12,5% (114900 zarejestrowanych osób). Wśród bezrobotnych 53,8% stanowią kobiety. Porównanie pierwszych kwartałów roku 2006 i 2007 wskazuje na spadek liczby bezrobotnych o 14,6%. Największy spadek bezrobocia dotyczy obszarów miejskich. W powiatach największe spadki dotyczą włodawskiego (o7,3%, łukowskiego-o 7,2% i świdnickiego o 6,1%).

Marcin Młynarczyk - Doradca zawodowy.
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20191006, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON