Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

DANIA - praca osób z niepełnosprawnością.

   Celem duńskiej polityki wobec osób niepełnosprawnych jest zapewnienie każdemu warunków do normalnego życia. Oznacza to integrację w systemie edukacji, na otwartym rynku pracy i w społeczeństwie. W prawodawstwie duńskim nie zdefiniowano pojęcia niepełnosprawności. Uważa się powszechnie, że system kwotowy bądź prawo antydyskryminacyjne pozostają w sprzeczności z równością praw i normalności.

   Polityka wyrównania szans osób niepełnosprawnych jest w Danii zdecentralizowana. Rolą rządu jest raczej stwarzanie warunków do działań podejmowanych przez samorządy lokalne i regionalne. Rząd dysponuje specjalnym funduszem na edukację, szkolenie zawodowe, dostosowanie miejsc pracy. Jednostki administracji publicznej są zobowiązane do zapewnienia pierwszeństwa w zatrudnianiu osobom niepełnosprawnym.
Pracownicy ze znacznym stopniem niepełnosprawności są uprawnieni do osobistej asysty. Koszty wynagrodzenia asystentów pokrywane są przez państwo.

    Istotna część odpowiedzialności za programy zatrudniania osób niepełnosprawnych w Danii biorą na siebie dobrowolnie organizacje przedsiębiorców.

   W 14 regionach, na które podzielona jest Dania, osoby niepełnosprawne są zatrudniane na stanowiskach doradców. Administracje regionalne i lokalne są odpowiedzialne za organizację zatrudnienia chronionego, wspomaganego i dotowanego. Wśród form rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych wymienia się:

Źródło - www.niepełnosprawni.pl

 

Ireneusz Jóźwicki - Pośrednik pracy 22.06.2006 r.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20191237, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON