Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Model zatrudnienia wspieranego na przykładzie działalności Citi Limts Employment w Southampton

   Organizacja Citi Limts Employment (CLE) w Southampton w Anglii istnieje od 1990 roku. Za główny cel działalności przyjęła pomoc w aktywizacji zawodowej osobom niepełnosprawnym umysłowo w stopniu znacznym. Pomaga również wielu ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji: bezrobotnym kobietom, rodzicom samotnie wychowującym dzieci, młodzieży opuszczającej domy dziecka, osobom niedowidzącym, głuchym i niedosłyszącym, osobom z zaburzeniami psychicznymi, więźniom opuszczającym zakłady karne i innym zagrożonym wykluczeniem społecznym.
   CLE działa w oparciu o model zatrudnienia wspieranego. Polega on na przyjęciu założenia, że pracować może każdy niepełnosprawny i każdy znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej. Model ten odchodzi od wspierania poprzez zasiłki i zapomogi. Odchodzi również od umieszczania niepełnosprawnych w zamkniętych ośrodkach. Celem działalności CLE jest proponowanie pracy na otwartym rynku poprzez dopasowanie stanowiska do możliwości i potrzeb konkretnej osoby.
   Jednym z elementów zatrudnienia wspieranego jest coaching (z ang. "coach" - trener). Jest to rodzaj treningu, w trakcie którego prowadzący przekazuje klientowi umiejętności potrzebne do wykonywania otrzymanej pracy. Wspiera go w trakcie zatrudnienia, wyjaśnia wszelkie niejasności, a po przeszkoleniu klienta ogranicza się do monitorowania jego pracy. Ponadto istnieje możliwość zatrudnienia pracownika na okres próbny lub krótkie okresy czasu. Jest to dość istotne w przypadku młodych osób, które nie posiadają doświadczenia zawodowego lub w przypadku klientów posiadających problemy zdrowotne.
W ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego CLE realizuje kilka ważnych projektów:


Źródło: "Bliżej siebie. Dwumiesięcznik Poświęcony Problematyce Społeczno-Kulturalnej Powiatu Świdnickiego" Nr 16/2007

Anna Kur - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20191147, aktualnie przegląda ją 5 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON