Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Indywidualny Plan działania jako bilans kompetencji klienta.

   Przygotowanie IPD w zespole specjalistów daje możliwość indywidualnego podejścia do osoby oraz dokonania głębszej analizy specyfiki jej funkcjonowania i źródeł doświadczanych trudności zawodowych. Praca specjalistów z klientami zorientowana jest w tym zakresie na zmotywowanie klienta do podjęcia decyzji zawodowej, wyznaczenia odpowiedniego celu i zaplanowania środków do jego realizacji w oparciu o realistyczny obraz swojej osoby, bazujący na świadomości własnych predyspozycji, kompetencji i możliwości na rynku pracy.

   Pogłębiony warsztat samopoznania optymalizuje powodzenie działań zorientowanych na zmianę. Jego celem jest pogłębienie refleksji klienta nad sobą, wzrost świadomości własnych słabych stron i zagrożeń; zrozumienie związku między indywidualnym obrazem siebie (samooceną) a postrzeganiem społecznym; rozwinięcie i wzmocnienie spostrzegania własnych atutów, a także poszerzenie wiedzy nt. własnych zainteresowań, wartości, uzdolnień i umiejętności.

   Indywidualna ocena zawodowa, bazująca na wcześniej zdiagnozowanym problemie, przed jakim stoi klient, a także skonstruowanym pełnym obrazie klienta jako osoby, pozwala zgłębić doradcy zawodowemu-psychologowi sposób widzenia siebie przez klienta, czynniki indywidualne i środowiskowe. Głównymi obszarami analizy i oceny są tutaj zainteresowania i cele klienta, doświadczenie zawodowe i nabyte umiejętności, wykształcenie i odbyte szkolenia, preferowane formy spędzania wolnego czasu, uzdolnienia i potencjalne umiejętności, czynniki społeczno-ekonomiczne, cechy osobowości, usposobienie i cechy intelektualne, a także możliwości fizyczne i zdrowotne klienta.

 

Agnieszka Chmielewska - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20191148, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON