Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Belgia i sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

   Ze względu na podział Belgii na autonomiczne regiony (Flandria, Walonia, Bruksela), brak jest jednolitej polityki zatrudniania osób niepełnosprawnych. Nie ma tradycji kształtowania stosunków pracy regulacjami prawnymi i jest to jeden z powodów wprowadzania rozwiązań prawnych jedynie w sektorze publicznym.

   Co prawda został ogłoszony system kwotowy (2% we Flandrii i 2,5% w Walonii), jednakże brak sankcji i efektywnego zbierania danych nie pozwalają na ocenę jego funkcjonowania. W sektorze prywatnym nie istnieją zobowiązania dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Ochrona przed zwolnieniem obowiązuje przez 6 miesięcy niezdolności do pracy. Trwają obecnie prace nad wprowadzeniem do belgijskiego systemu prawnego ogólnych zasad antydyskryminacyjnych.

   W ramach programu "Drogi do pracy" podejmuje się próby integracji różnorodnych działań wspomagających zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Są to: poradnictwo, szkolenia zawodowe, adaptacja miejsc pracy, refundacja kosztów wynagrodzeń.

   Działania te są finansowane z funduszy regionalnych i różnią się między sobą. W samej tylko kwestii refundacji kosztów wynagrodzenia funkcjonuje 5 różnych systemów.

   Zatrudnienie chronione jest formą szeroko stosowaną. Zazwyczaj jest to część przedsiębiorstwa działającego na otwartym rynku.

Źródło www.niepełnosprawni.pl

Ireneusz Jóźwicki - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20191242, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON