Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Zasady zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

   Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przysługuje każdemu ubezpieczonemu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Podstawę zaopatrzenia stanowi zlecenie wystawione przez upoważnionego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Zlecenie przed realizacją należy potwierdzić w Oddziale Funduszu lub Delegaturze właściwej ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta. Po uzyskaniu potwierdzenia realizujemy zlecenie bezpośrednio u dowolnego świadczeniodawcy, który podpisał z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

   Odpowiednie Rozporządzenia Ministra Zdrowia określają szczegółowy wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, wysokość udziału własnego ubezpieczonego w cenie ich nabycia, kryteria ich przyznawania, okresy użytkowania. Minister Zdrowia ustanowił również limit cen dla przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, w zakresie, którego Fundusz finansuje to świadczenie, oraz limit cen dla napraw przedmiotów ortopedycznych.

   W przypadku comiesięcznego zaopatrzenia w środki pomocnicze na podstawie pierwszego zlecenia, wystawionego przez upoważnionego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na dany rodzaj środka uprawniony otrzymuje z NFZ Kartę Zaopatrzenia Comiesięcznego ważną 12 miesięcy. W ramach zaopatrzenia comiesięcznego można pobrać jednorazowo środki na okres trzech kolejnych miesięcy kalendarzowych, licząc od miesiąca wystawienia zlecenia.

    Zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ważne są 90 dni, natomiast zlecenie na comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze traci ważność po upływie 30 dni.

    Ponowne przyznanie zaopatrzenia może nastąpić po upływie okresu jego użytkowania, określonym w rozporządzeniu.

Źródło: www.nfz.gov.pl

Magdalena Budzyńska - Specjalista ds. rehabilitacji zawodowej

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20857927, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON