Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Stypendium do kontynuowania nauki dla bezrobotnych do 25 roku życia cz. 1

   Stypendium na kontynuowanie nauki dla bezrobotnych do 25 roku życia, bez kwalifikacji zawodowych, z rodzin o niskich dochodach, podstawa prawna:

   Stypendium na kontynuowanie nauki przysługuje osobom bezrobotnym do 25 roku życia bez kwalifikacji zawodowych tj. osobom nieposiadającym kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. Stypendium na kontynuowanie nauki w szkole przysługuje pod warunkiem nie przekroczenia dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

   Stypendium przysługuje na okres:
- 12 miesięcy
- wypłata stypendium może zostać przedłużona do ukończenia nauki, zgodnie z programem nauczania
- w przypadku przerwania nauki, utraty statusu bezrobotnego lub przekroczeniu dochodu, stypendium nie przysługuje.

   Aby uzyskać prawo do ubiegania się o stypendium na kontynuowanie nauki w szkole należy w okresie 6 miesięcy od zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy podjąć dalszą naukę w:
- szkole ponadpodstawowej dla dorosłych,
- szkole ponad gimnazjalnej dla dorosłych,
- szkole wyższej w systemie studiów wieczorowych lub zaocznych.

Kamil Skowron - Asystent osób niepełnosprawnych

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20858281, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON