Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Kim są "łowcy głów"? Zasady ich pozyskiwania - krótka charakterystyka agencji doradztwa personalnego

   Firmy wynagradzane za wykonywane usługi

   Firmy te otrzymują wynagrodzenie "z góry" za pozyskiwanie kandydatów jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwań (jest to całość zapłaty lub też znaczącą jej część). Nie jest to uzależnione od tego czy kandydaci zostaną zatrudnieni, czy nie. Jest to cena za usługę, czyli wykonanie całego procesu poszukiwań i selekcji, który zaowocował przedstawieniem klientowi ostatecznej listy kandydatów. Przeważnie firmy otrzymują 33,3 % wynagrodzenia kandydatów w pierwszym roku pracy, jednakże wielkość tej opłaty możliwa jest do negocjacji. Przedsiębiorstwa opłacane za wykonane usługi posiadają wyłączność na pozyskiwanie kandydatów na konkretne stanowisko, co oznacza, iż tylko jedna firma jest zaangażowana do danej selekcji. Tego typu przedsiębiorstwa przeprowadzające rekrutację, rekrutują kandydatów na kierowników średniego i najwyższego poziomu zarządzania lub na wysokie pozycje techniczne. Całość procesu poszukiwania kandydatów trwa od trzech do czterech miesięcy, a prezentacja klientowi wraz z wywiadami przynajmniej sześć tygodni.. Firmy często dają gwarancję, w przypadku, gdy kandydat opuści nową pracę w pewnym okresie czasu (przeważnie jest to 1 rok) to konsultant rekrutacji znajdzie zastępcę bez opłat lub za bardzo mała opłatę.

   Firmy wynagradzane za zatrudnienie kandydata

   Firmy tego typu otrzymują zapłatę tylko wówczas, gdy kandydat zostanie zatrudniony przez firmę klienta. Są one wynajmowane bez prawa wyłączności poszukiwania kandydatów, czyli więcej niż jedna firma poszukuje kandydatów na to samo stanowisko. Firmy rekrutacyjne konkurują między sobą. Opłata wynosi ok. 20-33$% z pierwszego roku pracy kandydata, nieraz cena ta jest negocjowana i wynosi 15%. Firmy te rekrutują przeważnie menedżerów średniego i niskiego szczebla, a także personel techniczny. Poszukiwanie kandydatów trwa tutaj ok. kilku tygodni, więc znacznie krócej niż w innych firmach. Ze względu na to, iż pracodawcy nie muszą płacić dopóki nie zatrudnia określonego pracownika, zdarza się, że zatrudniają więcej niż jedną firmę rekrutacyjną. Konsultanci tych firm rzadko sprawdzają warunki i miejsce pracy przyszłego kandydata, a nawet nie spotykają się z samymi kandydatami. Zazwyczaj konsultant w swoje pracy posługuje się telefonem.

Źródło: Krzysztof Konecki. Łowcy Głów. Analiza pracy rekrutacyjnej w agencjach doradztwa personalnego. Warszawa 1998

Beata Warszawa - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20858065, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON