Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Warunki mieszkaniowe osób niepełnosprawnych

   W kształtowaniu polityki społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych istotną rolę odgrywają działania zmierzające do tworzenia warunków normalnego ich funkcjonowania w społeczeństwie i rodzinie. Jednym z kluczowych zagadnień w tym zakresie jest polityka mieszkaniowa. Dla osób niepełnosprawnych odpowiednie warunki mieszkaniowe mają szczególne znaczenie z uwagi na zwiększone i bardziej zróżnicowane użytkowanie tej przestrzeni.
   Jak wskazują badania warunki mieszkaniowe rodzin z osobą niepełnosprawną charakteryzują się gorszym standardem, szczególnie w zakresie wyposażenia w urządzenia sanitarno-techniczne. Sytuacja dotyczy zwłaszcza osób niepełnosprawnych mieszkających na wsi. Mieszkania takie są nieprzystosowane do ich potrzeb, nie zaspokajają potrzeby izolacji i prywatności. Warunki te trudno zmienić ze względu na fakt, że większość osób niepełnosprawnych osiąga niewielkie dochody.
   Od kilku lat realizowane są programy mające poprawić niekorzystną sytuację osób niepełnosprawnych w zakresie polityki mieszkaniowej. Jednym z nich jest idea zwana "mieszkaniem z opieką". Obejmuje ona mieszkanie, którego wyposażenie i otoczenie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Rozwiązanie to pozwala chorym osobom na pozostanie w ich własnych mieszkaniach bez oderwania od dotychczasowego otoczenia.
   Kolejną formą pomocy w zakresie polityki mieszkaniowej osób chorych i starszych jest koncepcja "mieszkania bez barier". Dotyczy mieszkań zarówno nowych jak i przebudowywanych.
   W przypadku nowego budownictwa stosuje się program "mieszkanie na całe życie". W tym przypadku już na etapie projektowania planuje się rozwiązania eliminujące bariery mieszkaniowe.

Źródło: D. Graniewska (red.), Sytuacja rodzin i polityka rodzinna w Polsce. Uwarunkowania demograficzne i społeczne, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Warszawa 2004, s. 185 - 189.

Anna Kur - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20858044, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON