Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Podstawowe założenia kształcenia integracyjnego.

   System kształcenia integracyjnego dąży do maksymalnego włączenia dzieci z odchyleniami od normy do zwykłych szkół i innych placówek oświatowych, uwzględniając ich odrębne potrzeby.

   Zakłada objęcie osób ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności, stworzenie im warunków do wzrastania i uczenia się w naturalnym środowisku razem z pełnosprawnymi rówieśnikami.

   W prawie polskim istnieją formalne możliwości do podejmowania kształcenia integracyjnego dzieci niepełnosprawnych. Preambuła Ustawy o systemie oświaty z 07.09.1991r. mówi: "szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju (...)". Art. 1 pkt. 4 i 5 ustawy zapewniają dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów oraz pobieranie nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci niepełnosprawne, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. W ślad za ustawą dokonano zmian w ramowych statutach przedszkoli i szkół publicznych, które maja obowiązek podejmować opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi.

    Środowiska rodziców, a także same dzieci i młodzież niepełnosprawna, oczekują nie tylko formalnych, ale i praktycznych możliwości uczestnictwa w życiu demokratycznego społeczeństwa. Powstaje coraz więcej integracyjnych oddziałów przedszkolnych oraz klas integracyjnych w szkołach masowych. Jak to chyba można określić - integracja niepełnosprawnych w zakresie zwykłej szkoły stanowi wyraźny program docelowy wszystkich istniejących instytucji naszego społeczeństwa.

    Obserwowane w całej Europie wysiłki integracyjne, zmierzające do wciągnięcia niepełnosprawnych w pełni i całkowicie do życia społecznego stanowią pozytywny i wielce obiecujący znak nadchodzącej i podstawowej modyfikacji postaw społeczeństwa.

Źródło: http://www.edukator.org.pl/2003a/integracyjne/integracyjne.html

Marcin Gumieniak - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20857929, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON