Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Studia osób niepełnosprawnych - możliwości i ograniczenia

   W Polsce tylko 4,5 % osób niepełnosprawnych posiada wyższe wykształcenie. Różne formy wsparcia uczącej się młodzieży mają poprawić tę sytuację.
   Osoby niepełnosprawne mogą studiować w zasadzie na wszystkich kierunkach studiów. Oczywiście należy tu wziąć pod uwagę pewne ograniczenia wynikające z rodzaju i stopnia niepełnosprawności. W trakcie podejmowania decyzji o wyborze uczelni warto skontaktować się z dziekanatem wybranego wydziału. Wciąż jeszcze nie wszystkie budynki uczelniane są wyposażone w podjazdy dla wózków czy windy. Na szczęście są to nieliczne przypadki.
   Rozpoczynając studia konieczne jest poinformowanie o trudnościach związanych ze zdawaniem egzaminów. Osoby mające problemy z pisaniem, mówieniem czy swobodnym poruszaniem się mają możliwość zaliczania sesji w dogodnych dla siebie warunkach po wcześniejszych ustaleniach z prowadzącymi zajęcia.
   Dodatkową formą wsparcia są stypendia dla osób niepełnosprawnych. Szczegółowych informacji na ten temat udzielają dziekanaty.
   Coraz częściej niepełnosprawnych studentów wspierają tworzone przy uczelniach organizacje. Przykładem jednej z nich jest Biuro do spraw Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z usług Biura mogą korzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Studenci uzyskują wszelkie niezbędne informacje dotyczące studiów, pomoc finansową, doradztwo w zakresie posługiwania się sprzętem komputerowym. W Biurze można również uzyskać pomoc w adaptacji materiałów dydaktycznych do postaci elektronicznej lub brajlowskiej.
   Najpełniej działalność Biura określa przyjęte przez założycieli motto: "Jako nauczyciele, doradcy i przedstawiciele instytucji musimy dbać o to, aby świat był otwarty dla studentów i nie możemy go zamykać. Jesteśmy odpowiedzialni za otwieranie świata. Za dawanie, a nie blokowanie możliwości, jakie mają nasi studenci i w ten sposób ich wolność leży w naszych rękach. Oni muszą wziąć za nią odpowiedzialność, ale to my ją mamy w naszych rękach. My możemy uczynić świat szerszym lub możemy uczynić go zawężonym. Możemy nawet zamknąć go".

Źródło:
http://www.uj.edu.pl/bsn
http://www.pw.edu.pl

Anna Kur - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20858019, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON