Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Nietypowe formy czasu pracy - ochrona pracowników.

   Niektórzy pracownicy nie mogą być zatrudnieni dłużej niż przez 8 godzin na dobę, nawet wówczas, gdy sami wyrażą na to zgodę. Są to kobiety w ciąży oraz osoby na stanowiskach, gdzie występują przekroczenia najwyższych dopuszczalnych stężeń lub natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia. Wprawdzie zakaz obejmuje też pracowników, którzy opiekują się dziećmi do lat 4, ale odnośnie do nich nie ma charakteru bezwzględnego. Jeżeli więc pracownik wyrazi zgodę na pracę ponad 8 godzin dziennie, to wówczas pracodawca może zatrudniać go nawet do 12 godzin na dobę.

   Pracownicy ci zostali objęci ochroną również w razie zatrudnienia w systemie skróconego czasu pracy oraz w systemie pracy weekendowej. Nawet gdy pozostali pracownicy zatrudnieni w obu systemach w tej samej firmie wykonują pracę przez 12 godzin dziennie, to czas pracy osób chronionych nie może przekraczać 8 godzin. W dodatku za czas nieprzepracowany z powodu zakazu powinni otrzymać wynagrodzenie, ustalone na takich samych zasadach jak za urlop wypoczynkowy.

   Stanowisko Państwowej Inspekcji Pracy

   Państwowa Inspekcja Pracy potwierdza, że art. 151(7) par. 3 k.p. zawiera zakaz ustalania wymiaru czasu pracy pracownika pracującego w nocy na więcej niż
   8 godzin, jeżeli wykonuje on prace szczególnie niebezpieczne albo związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Inspekcja przypomina, że wykaz prac takich prac określa pracodawca w sposób ustalony w art. 151 (7) par. 4 kodeksu pracy. Jednocześnie też zwraca uwagę, że przepisy te pośrednio zawierają zakaz stosowania do pracowników pracujących w nocy, systemów równoważnego czasu pracy (określonych w art. 135-137 k.p.), systemu pracy w ruchu ciągłym (art. 138), a nawet systemu skróconego tygodnia pracy (art. 143) lub systemu pracy weekendowej (art. 144), stosowanych na wniosek pracownika, jeżeli praca miałaby być świadczona powyżej 8 godzin na dobę.

   W przypadku doraźnego polecenia pracownikowi, zakwalifikowanemu do grupy pracujących w nocy, wykonywania pracy wymienionej w wykazie ustalonym przez pracodawcę omawiany przepis dawałby podstawę do ograniczenia czasu pracy w danej dobie do 8 godzin. Nie byłoby podstaw do ograniczania czasu pracy wtedy, gdyby pracownik wykonywał pracę niebezpieczną przez określoną 1 godzinę.

Źródło: twoja firma.pl

Marcin Dula - Pośrednik pracy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20857988, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON