Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Szwecja a praca osób niepełnosprawnych.

   Podstawowym założeniem polityki zatrudniania osób niepełnosprawnych w Szwecji jest "praca dla wszystkich". Jednakże w ostatnich latach, wraz ze wzrostem bezrobocia trudno jest ten cel osiągnąć.
   Prawo szwedzkie zawiera przepisy zakazujące dyskryminacji osób niepełnosprawnych w miejscach pracy. Pracodawca jest zobowiązany do dostosowania miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów sprawuje Rzecznik do Spraw Niepełnosprawności. Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą uzyskać dotacje w ramach umów zbiorowych ze związkami zawodowymi. W ponad 100-letniej historii programów dotyczących rynku pracy Szwecja nigdy nie wprowadziła systemu kwotowego. Wymienia się trzy główne formy zatrudniania osób niepełnosprawnych w Szwecji. Są to:

   Samhall AB jest grupą przedsiębiorstw, które początkowo były państwowe, a obecnie mają status spółek. Zatrudniają one 31 tys. osób niepełnosprawnych. Rząd określa warunki zatrudniania i liczbę godzin pracy. Samhall korzysta z dotacji, które są przydzielane przez rząd i parlament. Co najmniej 40% zatrudnionych stanowią osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
   Z programu zatrudnienia w sektorze publicznym korzystają przede wszystkim osoby z upośledzeniem umysłowym bądź z problemami natury psychicznej.
   Zatrudnienie dotowane dotyczy otwartego rynku pracy. Wysokość dotacji jest przedmiotem negocjacji pomiędzy pracodawcą a urzędem pracy.
   Nową formą w Szwecji jest zatrudnienie wspomagane.
   Poza opisanymi wyżej formami zatrudniania osoby niepełnosprawne mogą korzystać z oferty szkoleń i poradnictwa zawodowego, dotacji na rozpoczęcie działalności i na asystę.
Źródło www.niepelnosprawni.pl

Ireneusz Jóźwicki - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20858069, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON