Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Motywowanie pracowników.

   Korzyści dotyczące posiadania przez firmę długoletnich pracowników wynikają z umiejętności kształtowania więzi z klientami, która opiera się na długotrwałym okresie znajomości obu partnerów: firmy i klienta. Ma to szczególne znaczenie w przypadku firm usługowych, gdyż umiejętności pracowników świadczących usługi wpływają na sprzedaż tychże usług. To z kolei oznacza, iż pozyskiwanie i motywowanie personelu o najwyższych preferowanych przez firmę kwalifikacjach ma kluczowy wpływ na jakość świadczonych przez nią usług. Gwarantem jakości świadczonych przez firmę usług jest zaangażowanie pracowników.
   Zadowolony pracownik to zadowolony klient - to główna zasada wszystkich firm. Niezadowolony pracownik obsługując klientów nie zadba, bowiem o właściwe przekazanie swojej wiedzy, dobrą komunikację, gdyż brakuje mu odpowiedniej motywacji. Motywacja do świadczenia profesjonalnej pracy wynika z poczucia pracownika, iż jest częścią firmy i ma do niej zaufanie. Znaczenie ma tu nie tylko finansowy, ale również psychologiczny aspekt tej motywacji w znaczeniu poczucia integracji z własną firmą. Motywację można, więc ogólnie podzielić na:

 

   Motywacja finansowa to zarówno motywacja pieniężna jak i materialna. Najczęściej stosowane świadczenia dla pracowników to samochód służbowy, akcje i udziały firmy, oferowanie darmowych produktów, rabatów, udzielanie pożyczek np. na cele mieszkaniowe, konsumpcyjne czy dokształcanie. Co raz częściej stosowaną metodą motywacyjną jest wysłanie pracowników do udziału w różnych szkoleniach, które umożliwiają rozwijanie umiejętności i podnoszenie kwalifikacji. Zwykle organizuje się szkolenia wewnętrzne, zaprojektowane do potrzeb firmy, związane z pracą na konkretnym stanowisku, np. doskonalenie umiejętności menedżerskich czy negocjacyjnych.

   Motywacja pozafinansowa to nagradzanie pracowników za dobrą pracę poprzez zapewnianie im poczucia pewności, iż stanowią część firmy, są dla niej ważni i potrzebni oraz poczucia stabilności zatrudnienia. Taka forma motywowania pracowników pozwala na stałe wiązanie pracowników z firmą oraz podnosi wydajność pracy. Można wskazać na instrumenty motywacji pozafinansowej wspomagające motywację wewnętrzną i zewnętrzną, których szczegółowe omówienie będzie stanowić treść kolejnego artykułu.

Źródło:
Dejnaka A.(2005). Efektywny dobór pracowników do firmy. Wydawnictwo Helion: Gliwice

 

Agnieszka Chmielewska - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20858318, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON