Logo EFS
Plakat promocyjny

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf


Regulaminy projektów PFRON

1 procent
zobacz >>>

Wspólna Polityka Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnością w Unii Europejskiej.

   Decyzją Rady Europejskiej wprowadzone zostały w życie dyspozycje powiązane z traktatem amsterdamskim dotyczącym między innymi zatrudnienia oraz koordynacji w polityce zatrudnienia prowadzonej przez Państwa Członkowskie, opartej na wspólnych liniach porozumienia i stosowanych środkach.
   Strategia Zatrudnienia ze swym silnym pozytywnym nastawieniem na rzecz zapobiegania i wczesnej, aktywnej interwencji ma przed sobą wielki cel do spełnienia wobec ludzi, którzy ponoszą wysokie ryzyko stania się bezrobotnymi i w związku z tym, pozostawaniu bez pracy przez długie okresy. Osoby z niepełnosprawnościami są tą grupą, której prawdopodobieństwo zaliczenia do tej kategorii jest wyższe niż jakiejkolwiek innej grupy na rynku pracy.
   Wyraźne odniesienie do potrzeb osób niepełnosprawnych można znaleźć w filarze "polityka zatrudnienia" - Państwa Członkowskie powinny poświęcić szczególną uwagę osobom z niepełnosprawnościami, mniejszościom etnicznym i innym grupom znajdującym się w niekorzystnym położeniu oraz rozwijanie odpowiednich form polityki prewencji i aktywności promujących integrację tych grup na rynku pracy. Wskazanie to ma bezpośrednie odniesienie do udziału osób niepełnosprawnych w procesie integracji na rynku pracy.
   Podjęte ustalenia mają na celu ograniczenie bezrobocia ludzi młodych i stanowią gwarancję, że Państwa Członkowskie zaoferują każdemu bezrobotnemu młodemu człowiekowi szansę nowego startu, przed dojściem do półrocznego okresu bezrobocia. Ten nowy start zostanie rozpoczęty jedną z form szkolenia, przekwalifikowania się, stażem pracy, zatrudnieniem albo jakimś innym aktywnym środkiem zaradczym. Dotyczy to oczywiście również młodych osób z niepełnosprawnościami.
   Dużym krokiem naprzód jest wskazanie do zapobiegania bezrobociu długoterminowemu. Zobowiązuje ono Państwa Członkowskie do zaoferowania dorosłym bezrobotnym nowego startu w zatrudnieniu, zanim osiągną oni krytyczny próg 12 miesięcy bezrobocia, to jest zanim zostaną zmuszeni do określenia samych siebie, a także zanim będą traktowani jako bezrobotni długoterminowi. Wielu spośród tej grupy dorosłych bezrobotnych, to osoby z niepełnosprawnościami.
   Podjęto działania prowadzące do przejścia od pasywnych do aktywnych środków zaradczych. Państwa UE podejmą próby zwiększenia proporcji osób bezrobotnych korzystających z aktywnych środków pomocy, w celu zwiększenia stopnia ich zatrudnienia.

Źródło: http://www.psi.proinfo.pl/unia_europejska/dokumenty_efn.php?nr_dok=4

Marcin Gumieniak - Pośrednik pracy.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 26.08.2021r.
Stronę odwiedzono 20857932, aktualnie przegląda ją 6 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON