Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Centrum Integracji Społecznej "Integro"

   Bardzo częstym problemem w podjęciu zatrudnienia jest długi okres pozostawania bez pracy. Wiedzą o tym dobrze osoby, które przez rok, czasami o wiele dłużej poszukują pracy, a z czasem przestają wierzyć w możliwość jej znalezienia i zaczynają funkcjonować w obszarze wykluczenia społecznego. Skomplikowana sytuacja społeczna, zdrowotna i brak dochodów spychają taką osobę na margines, z którego trudno wrócić do pełnienia ról zawodowych i rodzinnych.
   Swoistym mostem przenoszącym ze świata wykluczenia społecznego do "normalności" może być program "Od smutku do radości" realizowany przez Centrum Integracji Społecznej "Integro", które działa w oparciu o ustawę o zatrudnieniu socjalnym w społeczności lokalnej mieszkańców Lublina.
   Uczestnikiem Centrum Integracji Społecznej (w skrócie CIS) może zostać osoba bezrobotna, niepełnosprawna, zwolniona z zakładu karnego, uzależniona, po ukończonej terapii odwykowej, bezdomna realizująca indywidualny program wychodzenia z bezdomności. Warunkiem jest niepobieranie zasiłku dla bezrobotnych, renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego.
   Obecnie rozpoczyna się rekrutacja do III edycji programu, w którym uczestnicy trwają od 6 do 11 miesięcy, podczas których osoba realizuje opracowany dla niej program zatrudnienia socjalnego realizowany w jednej z pięciu grup: budowlanej, kulinarnej, opiekuńczej, ogrodniczej lub krawieckiej oraz w ramach zajęć warsztatowych i indywidualnych konsultacjach z psychologiem i doradcą zawodowym. Ponadto uczestnicy korzystają z możliwości zdobycia nowych kwalifikacji i umiejętności na kursach (m. in. komputerowym, prawa jazdy, dietetyki, wizażu). Przez cały okres uczestnictwa w programie beneficjenci pobierają świadczenie integracyjne w wysokości zasiłku dla bezrobotnych codzienny posiłek oraz ubezpieczenie z tytułu nieszczęśliwych wypadków.
   Głównym celem działań CIS "Integro" jest usamodzielnienie osób zagrożonych i wykluczonych społecznie, wyprowadzenie poza system pomocy społecznej oraz doprowadzenie do samodzielnego powrotu na rynek pracy.
   Kandydat na uczestnika CIS może być skierowany na podstawie własnego wniosku, pracowników zakładu lecznictwa odwykowego, doradców zawodowych z urzędu pracy, ośrodka pomocy społecznej lub organizacji pozarządowej.

Marcin Młynarczyk - Doradca zawodowy

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20145892, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON