Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Przyczyny trudności zawodowych doświadczanych przez osoby niepełnosprawne na rynku pracy

   Niepełnosprawność, która jest wynikiem uszkodzenia organizmu, jest względnie trwałą właściwością (dyspozycją) człowieka. Charakteryzuje osobę w taki sam sposób jak np. wiek, płeć, wzrost, wykształcenie (Kowalik 1999). Zwiększa prawdopodobieństwo, że człowiek z niepełnosprawnością będzie natrafiał w życiu na specyficzne problemy związane z charakterystycznym stanem dysfunkcjonalności. Problemy te będą uzależnione od rodzaju i wielkości uszkodzenia ciała, od wymagań środowiskowych, dojrzałości psychicznej i podejmowanych form aktywności. Jednym z potencjalnych problemów, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne, jest podjęcie pracy zawodowej oraz doświadczana przy tym obojętność lub niechęć ze strony przedsiębiorców.
   Niechęć pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych jest spowodowana istniejącymi w społeczeństwie stereotypami dotyczącymi osób niepełnosprawnych. Wizerunek osoby niepełnosprawnej bywa nadgeneralizowany, upraszczany bądź wypaczany. Od osoby niepełnosprawnej oczekuje się, że nie będzie różniła się w jakimkolwiek wymiarze od osoby sprawnej, albo że będzie niepełnosprawna w pełnym tego słowa znaczeniu. Dominuje z reguły drugie stanowisko (Barker 1948, za: Kowalik 2007). Dodatkowo osoby niepełnosprawne uważane są za nieszczęśliwe, bezradne wobec wymagań sytuacji społecznych, skupione na rozpamiętywaniu swoich ograniczeń. Tego typu przekonania ludzi zdrowych prowadzą do sytuacji, że - zgodnie z samospełniającym się proroctwem - osoby niepełnosprawne ograniczają własną aktywność, skupiają się na przeżywaniu swoich frustracji, rezygnują z polepszenia swojej sytuacji życiowej. Posiadane możliwości działania osób niepełnosprawnych są ograniczane nie tylko przez bariery zewnętrzne, ale i bariery powstające w psychice tych osób przez nieodpowiednie postępowanie ludzi z ich społecznego otoczenia (Kowalik 2007).
   Hamujące na aktywność osób niepełnosprawnych działanie ma też przypisywanie im piętna osób małowartościowych lub bezwartościowych (English 1977, za: Kowalik 2007).
   W ten sposób status posiadania niepełnosprawności pozbawia osobę jakichkolwiek pozytywnych cech. Inni myślą o niej jako obciążeniu dla swoich bliskich, jako przyczynie ich cierpienia, jako skutek kary za popełnione winy. Proces stygmatyzacji powoduje, że osoba, której dotyka może dążyć do izolacji społecznej, gdyż nawiązywane przez nią kontakty społeczne przyczyniają się do jeszcze większej deprecjacji własnej osoby (Kowalik 2007).
   Inne przyczyny związane ze znalezieniem zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne można podzielić następująco (Gorczycka 2005):

 1. czynniki obiektywne:
  - obowiązujący system prawny, który niewystarczająco promuje zatrudnianie osób niepełnosprawnych,
  - system rentowy - łatwe uzyskanie renty inwalidzkiej może zniechęcać do zatrudnienia,
  - bariery architektoniczne - niedostosowanie warunków pracy do możliwości osób niepełnosprawnych,
  - rynek pracy - trudności w uzyskaniu zatrudnienia mają osoby sprawne, nieporównanie większe zaś osoby niepełnosprawne,
 2. czynniki subiektywne:
  - stopień zainteresowania podjęciem pracy przez osoby niepełnosprawne (małe lub duże zainteresowanie),
  - postawy pracodawców wobec osób niepełnosprawnych (niechęć lub życzliwość),
  - stopień mobilizacji osób niepełnosprawnych do aktywizacji zawodowej przez otoczenie społeczne, przez profesjonalistów (negatywny lub pozytywny stosunek tych grup, rodziny).

   Niektórzy uważają, że źródeł trudności osób niepełnosprawnych na rynku pracy należy upatrywać w nich samych, oni zatem przede wszystkim powinni być poddawani różnym formom rehabilitacji. A może w równym stopniu "rehabilitowane" powinno być społeczeństwo, które nie dojrzało do zaakceptowania inności? (Larson, Sachs 2000, za: Kowalik 2007).

Literatura:
1. Gorczycka E. (2005), Psychologiczne i społeczne uwarunkowania aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, W: Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych, 1, s. 45 - 65.
2. Kowalik S.(2007), Psychologia rehabilitacji, Warszawa, Wydawnictwa Akademickie
i Profesjonalne.
3. Kowalik S. (1999), Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Katowice, Wydawnictwo "Śląsk".

Monika Kieżun - Psycholog.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20145772, aktualnie przegląda ją 9 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON