Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Relacje ze współpracownikami a adaptacja zawodowa osób niepełnosprawnych

   Prawidłowe stosunki z innymi ludźmi są jednym z elementów niezbędnych do utrzymania optymalnego poziomu motywacji. Jest ona składową całego procesu adaptacji do miejsca pracy. Spełnienie warunków adaptacji zawodowej oraz utrzymanie pozytywnych relacji międzyosobowych jest jednym z czynników gwarantujących osiągnięcie awansu zawodowego.
   W przypadku osób niepełnosprawnych praca zawodowa jest okazją do nawiązana relacji z innymi ludźmi. Jest więc szansa na rozwój osoby niepełnosprawnej, wydobycia, kształtowania i rozwoju atrybutów osobowych. Brak pozytywnego wzmocnienia wypływającego z udanych relacji międzyosobowych może doprowadzić do wielu patologii, wynikającej z brak zaspokojenia potrzeby kontaktów społecznych. Dzięki drugiej osobie w miejscu pracy osoba niepełnosprawna ma możliwość rozwoju potencjału i świadomości bycia odpowiedzialnym, pełnowartościowym i twórczym sprawcą. Rozszerzanie w polu aktywności zawodowej sfery kontaktów społecznych przyczynia się do wzrostu dyspozycji potencjału osoby niepełnosprawnej.
   Osoba niepełnosprawna może wzmocnić swój wizerunek jako pracownika dzięki drugiej osobie. Dzieje się to na skutek przekazywania między sobą pozytywnych wartości. Wzmacnianie aktywności i adaptacji zawodowej osób niepełnosprawnych dzieje się na skutek tego, że wytwór jej pracy staje się wartością poprzez kontakt z druga osobą, pracodawcą i poprzez wzmocnienia takie jak: dobry jesteś, jesteś dobrym fachowcem, potrafisz to dobrze zrobić.
   Osoba niepełnosprawna zyskuje we własnych oczach poczucie indywidualności, godności, tożsamości i samoświadomości. Zaspokojenie relacji międzyosobowych jest niezmiernie ważnym zagadnieniem dotyczącym wszechstronnego rozwoju człowieka. Możliwość podjęcia pracy zawodowej, jest także sposobnością do nawiązywania relacji międzyludzkich, bardzo istotnych w przypadku osób z niepełnosprawnością.
   Osoba dotknięta chorobą, gdy nie może pokonać trudności zawodowych, doznaje frustracji, co wpływa na jej uczucia, stan zdrowia a tym samym może powodować ucieczkę w chorobę. W celu zapewnienie osobie z niepełnosprawnością harmonijnego rozwoju musimy zadbać o sprzyjające warunki pracy. Powinny one ułatwiać adaptację zawodową i dostarczać poprawnych relacji z innymi ludźmi. Dlatego też relacje interpersonalne w miejscu pracy są nierozłącznie związane z potrzebami psychicznymi człowieka, w tym także z potrzebą aktywności i adaptacji zawodowej.

Katarzyna Kowalczyk - Doradca zawodowy.
 

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20161586, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON