Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Samoocena w kontekście procesu rehabilitacji osób z niepełnosprawnością.

   Niezwykłe znaczenie w kontekście zagadnień związanych z procesem rehabilitacji ma posiadany przez osobę niepełnosprawną obraz samego siebie - samoocena. Osobowość określa sposoby adaptowania się do sytuacji wynikających z choroby, wpływając na jakość życia. Obraz samego siebie to integrujący, stabilizujący i regulujący element struktury osobowości, który wpływa na aktywność jednostki, jej kontakty z otoczeniem oraz wyznacza sposoby zachowania się w sytuacjach trudnych, będąc jakby źródłem motywacji do podejmowania określonej formy działania.
   Szczególną rolę odgrywa tu pozytywny obraz siebie - warunkuje on, bowiem sprawne działania, dobre przystosowanie, zadowolenie z życia, zapewniając wewnętrzny spokój, poczucie szczęścia i akceptację siebie. Odwrotnie jest w sytuacji negatywnego obrazu siebie, który wpływa na ograniczenie aktywności i ekspansywności jednostki, unikanie podejmowania wyzwań i trudnych zadań, obniża poziom aspiracji, kształtuje poczucie winy, rozdrażnienie, stałe uczucie zmęczenia, wzmacnia obawy przed odrzuceniem, krytyką i potępieniem, a także obniża wrażliwość na potrzeby innych i wpływa na kształtowanie się zachowań egocentrycznych, tendencji do izolacji (za: Siek, 1985 w: Konieczna A, 2004).
   W tym kontekście zadaniem psychologa czy innego specjalisty współpracującego z klientem niepełnosprawnym jest pobudzenie go do wytworzenia realistycznego obrazu siebie i swoich możliwości rozwoju oraz wytyczenie celów i opracowanie planu ich realizacji. Wspieranie go poprzez rehabilitację psychiczną w budowaniu pozytywnego obrazu siebie, wzmacnianiu kompetencji związanych z poczuciem własnej wartości i przydatności tak społecznej jak i osobistej. Ogromne znaczenie ma tu możliwość zaangażowania osoby niepełnosprawnej w w pełni wartościowe uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym, poprzez możliwość pełnienia w nich znaczących ról. Proces rehabilitacji zakłada, bowiem podjęcie przez instytucje i specjalistów wspierających osoby niepełnosprawne działań, zmierzających do osiągnięcia, przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

Źródło:

Konieczna A. (2004). Wpływ choroby przewlekłej oraz zmian w narządzie ruchu na funkcjonowanie dziecka. W: Piekut - Brodzka M, Kuczyńska - Kwapisz J. (red.), Pedagogika specjalna dla pracowników socjalnych. Warszawa: Wydawnictwo Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.

Agnieszka Chmielewska - Psycholog

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20145708, aktualnie przegląda ją 8 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON