Logo EFS

Szanowni Państwo,
Rozpoczęła się rekrutacja do nowych projektów, w ramach których oferujemy bezpłatne usługi m.in.:
psychologa, doradcy zawodowego, prawnika,
a także szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym,
staże zawodowe oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Do pobrania formularz rejestracyjny do projektów

format .docx

format .pdf

1 procent
zobacz >>>

Trafność wyboru zawodu

   Wybór zawodu oraz przyszłej pracy jest bardzo ważną decyzją w życiu człowieka. Podejmowanie tej decyzji jest zazwyczaj procesem dokonującym się w oparciu o znajomość swoich możliwości, sprawności psychomotorycznych, umiejętności, zainteresowań i predyspozycji osobowościowych. Przy wykorzystaniu wymienionych czynników zazwyczaj człowiek podejmuje trafną decyzję zawodową.
   Błędna samoocena własnych możliwości, brak realistycznego spojrzenia na własne możliwości, przecenianie lub brak wiary we własne możliwości, nieadekwatna samowiedza, to niektóre z przyczyn błędnej decyzji zawodowej. Dochodzi do niej wówczas, gdy istnieje niezgodność między psychofizycznymi cechami człowieka a wymaganiami zawodu; również w sytuacji niezgodności roli zawodowej z cechami osobowości człowieka, jego możliwościami i uzdolnieniami. Praca zawodowa staje się wówczas źródłem stresów, konfliktów, a człowiek traktuje ją jako "zło konieczne", jako źródło tylko środków materialnych.
   Decyzję zawodową można podjąć (zmienić) w każdym wieku, szczególnie zaś w sytuacji zmieniającej się sprawności organizmu. W sytuacji błędnego wyboru zawodu lub szkoły istnieje możliwość przekwalifikowania zawodowego lub inaczej reorientacji (rekwalifikacji) zawodowej. Jej celem jest ponowne przygotowanie osoby do trafnego wyboru drogi zawodowej (Szajek 1979). Rekwalifikacja zawodowa jest szczególnie ważna w sytuacji powstania niepełnosprawności na pewnym etapie rozwoju zawodowego, co uniemożliwia jednostce dalsze wykonywanie dotychczasowej pracy. W takiej sytuacji celem ponownego wyboru ścieżki zawodowej jest decyzja o podjęciu takiej pracy, która będzie zgodna nie tylko z zainteresowaniami i możliwościami osoby niepełnosprawnej, ale również wykonywane czynności zawodowe będą sprzyjały doskonaleniu utraconych sprawności, nie będą zwiększały ryzyka pogorszenia stanu zdrowia jednostki.
   Trafność wyboru zawodu można rozpatrywać w trzech aspektach (Szajek 1979):

  1. psychologicznym,
  2. techniczno - zawodowym,
  3. społeczno - ekonomicznym

    Na płaszczyźnie zawodowej najważniejszy jest psychologiczny aspekt trafności. Obejmuje on opinię samej osoby o dokonanym wyborze, opinię o przydatności zawodowej osoby wydaną np. przez psychologów, lekarzy oraz obiektywne wyniki w nauce i pracy zawodowej jednostki.
   Efektem dokonania pierwszej bądź ponownej decyzji zawodowej, wyznacznikiem doboru odpowiedniego dla osoby stanowiska pracy zawsze powinna być wydajność w pracy, osiągana satysfakcja oraz uczucie bycia wartościowym i przydatnym.

Literatura:
1. Szajek S. (1979), Orientacja i poradnictwo zawodowe, Warszawa, Wydawnictwo PWN.

Monika Kieżun - Psycholog.

Laboratorium ECDL


Polskie Towarzystwo Informatyczne

Agencja Zatrudnienia Fundacji Fuga Mundi

Nasza działalność została nagrodzona DYPLOMAMI

Dobre Praktyki
EFS 2008

Dobre Praktyki
PFRON 2006

Polityka prywatności | Mapa serwisu

© 2008 Fundacja Fuga Mundi, wszelkie prawa zastrzeżone

Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2020r.
Stronę odwiedzono 20145756, aktualnie przegląda ją 7 osób.
FFM Projekt współfinansowany ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON